د سولې شعرونه

فیلتر
نمایش # 
عنوان لیکوال لیدنې
مونږ سوله غواړو کلیم الله علمیار 567
د سولې هیله واحدالله جمعه زاده 437
ژیړ مازدیګر رحمت الله مبین 387
سوله محمد داود یتیم یار 534
قطعه توریالی تراب 436
خدایه دا به څه کېږي؟ اسراراتل 433
سوله احسان الله مجهور 465
ښکلی مضمون مهرګن څارنپال 338
ناخوالې دلاور پردېس 690
افغانان دي حمیدالله احمدزی 681

د ۱۳۹۵ کلیز