Language Switcher

RJ Social Icons

جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور: امیدوارم مخالفین مسلح پیام شورای عالی صلح را بپذیرند و به ارادۀ مردم افغانستان حرمت گذارند

جلالتمآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تأریخ ۴ میزان سال روان در حالیکه محترم محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و محترم محمد img president meet hpc exec members meezan 4 1معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی حضور داشتند با محترم استاد محمدکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای اجرائیوی پروسۀ صلح و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی معاونین و اعضای شورای عالی صلح در کاخ ریاست جمهوری دیدار و ملاقات بعمل آوردند.
در آغاز دیدار آیاتی از قرآن عظیم الشأن توسط محترم قاری برهان الدین حافظ تلاوت گردید، سپس محترم داکتر محمد اکرم خپلواک در رابطه به فعالیت های شورای عالی صلح و وظایف انجام شدۀ اخیر گزارش مفصلی به رئیس جمهور ارائه نموده، از برگزاری مؤفقانه محفل تجلیل و گرامیداشت از ۲۱ سپتمبر روز جهانی صلح توسط شورای عالی صلح که در ان رهبری حکومت وحدت ملی، رهبری img president meet hpc exec members meezan 4 2مجلسین شورای ملی، رهبری و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، نمایندگان شورای حراست و ثبات و شورای عالی احزاب جهادی و ملی، فعالین جامعه مدنی، جوانان و جهت های مختلف که در راستای تامین صلح در کشور فعال هستند اشتراک ورزیده بود به جلسه معلومات ارئه نمود، همچنان جهت تسریع پروسۀ صلح یکسلسله پیشنهادات مهم و اساسی را که بر مبنای آن استراتیژی جدید شورای عالی صلح انطباق می یابد، ابراز نمود.
متعاقباً محترم استاد محمد کریم خلیلی ابتداء پیرامون سخنرانی پر محتوای جلالتمآب رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل منعقدۀ نیویارک و ملاقات شان با  رئیس جمهور آمریکا که در حاشیۀ کنفرانس مذکور صورت گرفت، صحبت نموده آنرا برای صلح و ثبات کشور مفید و ارزنده خواند.
img president meet hpc exec members meezan 4 3محترم خلیلی از اعتماد و توجهات شخص رئیس جمهور و جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی و همچنان همکاری دوستان بین المللی نسبت به شورای عالی صلح ابراز امتنان و قدردانی نموده، در مورد برخی از اقدامات اخیر شورای عالی صلح از جمله تقویۀ فعالیت های کمیته های صلح در ولایات و نظارت مستمر ازین کمیته ها توسط هیئت های اعزامی مرکز و مضاعف شدن کمیت خانم ها در پروسه صلح معلومات ارائه نمود. رئیس شورای عالی صلح ضمن سخنانش در مورد چگونه گی تماس با مخالفین مسلح گفتند که ما نمیخواهیم درین رابطه تبلیغات بی مورد به راه اندازیم. تلاش های این شورا بخاطر ایجاد دیالوگ و نشست مستقیم با مخالفین ادامه دارد. آنان تا کنون کدام واکنش منفی علیه شورای عالی صلح نشان نداده اند و این خود نشانۀ آنست که حالا ازجنگ خسته شده اند.
img president meet hpc exec members meezan 4 4سپس جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز صحبت شان ضمن ابراز تسلیت بمناسبت دهم محرم الحرام و روز عاشورای حسینی به مردم افغانستان، گفتند شورای عالی صلح باید وحدت ملی و مذهبی ما را تمثیل کند. ایشان به ادامه افزودند: شورای عالی صلح یک نهاد ملی بوده و در شرایط فعلی از اهمیت خاصی برخوردار است بنابرین من و حکومت تماماً از آن حمایت  کامل داریم. در چهل سال اخیر این نخستین بار است که ما خود را به صلح نزدیک میبینیم و مهمتر این که در مورد چگونه گی استقرار صلح در افغانستان به توافق و اجماع جهانی دست یافته ایم. مخالفین مسلح با جنگ نمیتوانند چیزی را به دست آورند و ما هم نمیتوانیم مشکل موجود را با جنگ حل کنیم.
رئیس جمهور به ابعاد صلح اشاره نموده گفتند: مؤلفۀ صلح افغانستان img president meet hpc exec members meezan 4 5دارای ابعاد سه گانۀ متفاوت است که باید از هم تفکیک گردند. بعد نخست را صلح میان افغانستان و پاکستان تشکیل میدهد که مربوط به دولت های هر دو کشور است. بعد دوم رابطۀ  دولت و شورای عالی صلح با مخالفین مسلح است. امیدوارم مخالفین پیام شورای عالی صلح را بپذیرند و به ارادۀ مردم افغانستان حرمت گذارند. بعد سوم ایجاد یک اجماع ملی است برای قبولاندن صلح بالای آنانی که به بهانه های مختلف از قبول صلح طفره می روند. در چنین وضعیتی برای رسیدن به توافق باید حقوق زنان و جوانان جداً مدنظر گرفته شود.
جلالتمآب رئیس جمهور افزودند:
ما با شورای عالی صلح بگونۀ انگشت ششم برخورد نمی کنیم، قرار است برای این شورا بودجۀ سه ساله آماده گردد. برنامۀ ادغام مجدد و تطبیق پروژه ها کار شورای عالی صلح نبوده بلکه این شورا باید برای بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز زمینه سازی نموده، طرح های خود را ارائه نماید. نباید برنامۀ ادغام مجدد به یک برنامۀ نمایشی مبدل گردد. کار کمیته های صلح ولایتی بسیار ارزنده و مهم است، هرگاه دونران درین مورد مشکل دارند، باید اولویت ها را خود مان تعیین کنیم؛ زیرا اینجا صلح نسبت به آب و آکسیجن ارزش بیشتر دارد. وسخن آخر من اینست که باید در هر ماه یکبار باهم نشست کاری داشته باشیم.
ملاقات جلالتمآب رئیس جمهور با هیئت رهبری شورای عالی صلح با قرائت دعائیه توسط  محترم مولوی محی الدین بلوچ، عضو هیئت اجرائیه شورای عالی صلح پایان یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز