Language Switcher

RJ Social Icons

صلح صمیمیت بار می آورد

اختلافات ذات البینی میان دو قوم از باشنده گان قریه های قاصان و شهشان ولسوالی ده صلاح مربوط اندراب های ولایت بغلان که منجر به بیست و یک فقره از تنش های img baghlan peace bring love sunbola 5 1خونین گردیده بود، به اثر مساعی مسؤولین کمیتۀ صلح ولاینی بغلان، رهبری مقام آن ولایت و پا درمیانی بزرگان و موسفیدان اندراب حل و فصل گردید.
در محفلی که به تأریخ ۵ سنبلۀ سال روان به این مناسبت در مقر ولایت بغلان تدویر یافته بود، والی، برخی از مسؤولین ادارات، بزرگان و معززین ولایت بغلان و طرفین قضیه اشتراک ورزیده بودند، ابتداء آیاتی از قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید سپس محترم عبدالحی نعمتی والی بغلان تصمیم هر دو جانب را عاقلانه توصیف نموده از اقدام آنان بخاطر آشتی و رفع کدورت های گذشته ابراز قدردانی نمود. وی همچنان خطاب به سایر مخالفین و آنانی که میخواهند هر اختلافی را بوسیلۀ سلاح حل وفصل نمایند، خطاب نموده گفت که  اقدام این دو قوم مبنی بر گذشت و عفو یک دیگر بیانگر عقل و درایت اخلاقی، انسانی و مهمتر از آن اسلامی آنهاست و از همه مخالفین مسلح میخواهم که این عمل نیک را الگو قرار داده ، از خشونت دست بردارند و به صلح رو آورند.
img baghlan peace bring love sunbola 5 2بعداً عبدالصمد ستانکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بغلان ضمن صحبتی، حل و فصل اختلافات میان دو قوم ولسوالی اندراب  را مهم و ارزنده خوانده،  متذکر شد که تآمین صلح و ثبات، بخصوص حل و فصل چنین اختلافات، تنها وظیفۀ کمیتۀ صلح نه، بلکه همۀ مردم مسؤولیت دارند، چنانکه مردم نجیب ولایت بغلان امروز ثابت ساختند که بخاطر تأمین صلح دایمی و رفع خصومت ها میان مردم حاضر اند  تا سهم فعال خویش را ادا نمایند.
در اخیر محفل جهت پایدار ماندن دوستی میان طرفین درگیر تعهد نامۀ ترتیب شده توسط یکی از بزرگان اندراب قرائت گردید و طرفین همدیگر را در آغوش گرفته، وعده سپریدند تا پس ازین با هم در صلح و صمیمیت زندگی کنند.
محفل با دعای خیر برای اتحاد و اتفاق افغانها و تأمین صلح و امینت سرتاسری در کشور خاتمه یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز