Language Switcher

RJ Social Icons

معاون شورای عالی صلح از فعالیت شبکۀ زنان افغان در جهت تحقق پروسۀ صلح قدردانی نمود

هیأت رهبری شورای عالی صلح به تأریخ ۲۵ حوت سال روان با اعضای شبکۀ زنان افغان (AWN)  ملاقات نمودند. درین نشست که در مقر شورای عالی صلح تدویر یافته img kabul hpc sarabi meet awn hoot 25 2بود، داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح، عبدالکریم خدام معاون شورای عالی صلح و سرپرست دارالانشاء و داکتر بشیرفاروق معاون دارالانشای شورای عالی صلح اشتراک ورزیده بودند.
ابتداء خانم روشن مشعل به نماینده گی از شبکۀ زنان افغان در مورد تاریخچه و تشکیلات این نهاد صحبت نموده گفت: زنان نیمه یی از پیکرجامعه را تشکیل میدهند بنابرین تامین امنیت زنان یکی از اولویت های کاری ما بوده و درین راستا فعالیت های زیادی از طریق این نهاد صورت گرفته است. وی اضافه نمود که این نهاد در نظر دارد تا در تفاهم با شورای عالی صلح، فعالیت های بیشتری در زمینه ترویج فرهنگ صلح، تشویق و سهیم ساختن زنان در امر تامین صلح را در دستور کار خویش قرار دهد.  
متعاقباً داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح ضمن قدردانی از فعالیت های این نهاد گفت:  باید بالای قشر زن توجه بیشتری صورت گیرد؛ زیرا زنان می توانند نقش برازنده یی را بخاطر تامین صلح در کشور ایفاء نمimg kabul hpc sarabi meet awn hoot 25 1ایند. هنچنان خانم سرابی از فعالیت های شبکۀ زنان افغان در راستای تأمین صلح ابراز قدردانی نموده، اطمینان داد که شورای عالی صلح در جهت تامین صلح و ترویج فرهنگ صلحدوستی و همدیگر پذیری در کشور، با شبکۀ زنان افغانستان همکاری های لازم خواهد داشت.

د ۱۳۹۶ کلیز