Language Switcher

RJ Social Icons

داکتر حبیبه سرابی جایزۀ صلح سازمان ملل متحد را بدست آورد

بمناسبت اهدای جایزۀ صلح از طرف ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۶ به محترمه داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح محفل ارجگذاری به خدمات وی از جانب هیأت رهبری شورای img drsarabi award npeace dalwa 23 1عالی صلح تدویر یافت.
 در این نشست که به تاریخ ۲۴ دلو سال ۱۳۹۵ در مقر آن شورا دایر گردیده بود ابتداء آیاتی از قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید، سپس محترم مولوی عطاء الرحمن سلیم و محترم مولوی عبدالکبیر اوچقون معاونین شورای عالی صلح به نمایده گی از اعضای شورا در مورد فعالیت های خانم سرابی صحبت نموده یاد آور شدند که خانم سرابی توانسته است به عنوان نُخستین والی زن در افغانستان، حکومتداری خوب نماید و بزرگترین جایزۀ آسیایی "رهبریت" (Roman Magsaysay) را از سوی یک نهاد فیلیپینی کسب کند. او اکنون منحیث معاون شورای عالی صلح در راستای تأمین صلح و نقش زنان در پروسۀ صلح فعالیت های خسته گی ناپذیری را انجام میدهد. آنها ضمن ابراز تبریکی به وی، علاوه نمودند که خانم سرابی توانسته است از میان ۱۰۰ تن از سایر کاندیدا ها از کشورهای آسیای جنوبی، جایزۀ جهانی صلح را به تاریخ ۹ فبروری ۲۰۱۷ در کشور تایلند از آن خود سازد.
متعاقباً خانم حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح از اعضای شورا و همکاران دارالانشای این شورا ابراز سپاس نموده، گفت: کار و فعالیت من صرفاً بخاطر بدست آوردن جوایز و پاداش نبوده، اما هنگامی که برای یک کار خوب تقدیر می شوم خصوصا از سوی افغانها، خیلی ها احساس img drsarabi award npeace dalwa 23 3افتخار و مسرت می کنم بخصوص اکنون که در بین کشورهای آسیایی، بعنوان یک زن افغان برازنده می شوم و این جایزۀ مهم را دریافت می نمایم. این افتخار نه تنها به من، بلکه به همه افغانها به ویژه زنان کشورم تعلق دارد.  
وی همچنان گفت که به مبارزاتش در راستای تأمین صلح و حقوق زن در افغانستان ادامه خواهد داد تا برای بهبود وضعيت زنده گی و بلند بردن سطح آگاهی زنان، کارهای زیادی صورت گیرد.
در پایان این نشست محترم عبدالکریم خدام معاون شورای عالی صلح به نماینده گی از اعضای آن شورا، لوح تقدیر شورای عالی صلح را به محترمه حبیبه سرابی اهداء نموده متذکر شد که تمام اعضای شورای عالی صلح برای تحقق اهدافی که از طرف خانم سرابی برای تأمین صلح و نقش زنان در پروسۀ صلح براه انداخته شده است، به همکاری همه جانبۀ خود ادامه  می دهند.
قابل یادآوریست که  این جایزه به ابتکار شبکۀ جهانی صلح برنامۀ انکشافی ملل متحد در سال ۲۰۱۱ ایجاد گردیده  و همه ساله اهدای آن در بین کشورهای آسیای جنوبی رسماً برگزار می گردد و هدف از این جایزه، معرفی چهره های برجستۀ کشور های گوناگون آسیای جنوبی به ویژه چهره هایی که در کشور های نا آرام همچون افغانستان، برای صلح کار های برجستۀ انجام داده و انجام می دهند. شبکۀ صلح جهانی، نهادی img drsarabi award npeace dalwa 23 2است که در کشور های گوناگون جهان از جمله نبپال، اندونیزیا، تیمور شرقی، سری لانکا، پاکستان، فلیپین و افغانستان با هدف برابرای، صلح، عدالت، تقویت نقش زنان در بازسازی و تأمین صلح، فعالیت دارد.

د ۱۳۹۶ کلیز