Language Switcher

RJ Social Icons

یاد بود از مرحوم فضیلتمآب پیرسید احمد گیلانی در ولایت سرپل

بمناسبت گرامیداشت از مرحوم فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، رهبر حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان و یکی از رهبران جهاد افغانستان، به تأریخ ۱۹ دلو سال روان، مراسم img sarepul pirsaheb fateha dalwa 19فاتحه خوانی و میز گرد با صاحبنظران پیرامون شخصیت آن مرحوم، در ولایت سرپل برگزار گردید.
در مراسم دعاء که از طرف کمیتۀ صلح ولایتی سرپل و حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان در مسجد جامع مرکز آن ولایت تدویر یافته بود، بزرگان، موسفیدان، منسوبین ادارات دولتی و اهالی آنجا اشتراک ورزیده به روح آن مرحوم اتحاف دعا نموده به بازمانده گان و پیروانش صبر جمیل را آرزو کردند. همچنان درین مراسم ضمن اتحاف دعا به روان این شخصیت عالی مقام جهاد مردم افغانستان،  پیام های تسلیت رهبری مقام ولایت سرپل، شورای ولایتی و کمیتۀ صلح ولایتی سرپل نیز به خوانش گرفته شد. در پیام ها ازمجاهدت و تلاش های مرحوم پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب محاذ ملی اسلامی در جهت تحقق برنامه های شورای عالی صلح به نیکویی یاد آوری گردیده بود.
گزارش می افزاید که همچنان به گرامیداشت از خدمات مرحوم فضیلتمآب پیر سیداحمد گیلانی در سیر تحولات سیاسی چند دهۀ گذشته بعنوان یکی از رهبران برازندۀ جهاد مردم افغانستان، در یک نشست جداگانۀ میز گرد با شخصیت های صاحبنظر، بحث و مناظره نیز برگزار گردید.

د ۱۳۹۶ کلیز