Language Switcher

RJ Social Icons

حاجی امیر جان از متنفذین ولایت فراه: نقش و مسؤولیت بزرگان اقوام و علمای کرام در برقراری صلح بیشتر از سایر اقشار جامعه است

بزرگان و متنفذین حومۀ مرکز ولایت فراه و ولسوالی های بالابلوک و گلستان آن ولایت طی نشستی با هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی فراه که در دفتر کمیته صلح دایرشده img farah tribal elders role in peace dalwa 23بود، حمایت شان را از برنامۀ مصالحه ملی ابراز نمودند.
 درین جلسه محترم حاجی عبدالستارخان از ولسوالی بالابلوک ولایت فراه، در رابطه به جنگ و اثرات ناگوار آن بالای زنده گی مردم صحبت نموده گفت که جنگ و ویرانی دیگر برای مردم ما قابل تحمل نیست و ما همه خواهان مذاکرات بین الافغانی برای تحقق مصالحه ملی می باشیم.
بعداً محترم حاجی امیر جان یکتن از موسفیدان ولسوالی گلستان نیز صحبت نموده، صلح را یک نیاز همگانی در جامعه خواند. وی خاطر نشان ساخت که تلاش برای برقراری صلح وظیفۀ همه اتباع یک کشور می باشد، اما نقش و مسؤولیت بزرگان اقوام و علمای کرام بیشتر از سایر اقشار جامعه است  و من بحیث یکی از بزرگان قوم و به نماینده گی از مردم ولسوالی های متذکره حمایت خویش را از برنامۀ مصالحه ملی ابراز میدارم و آمادۀ همکاری همه جانبه در جهت استقرار صلح هستیم.
 در اخیر محترم الحاج مولوی ضیاء لدین شیوانی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فراه از حمایت و همکاری   بزرگان ولسوالی های بالابلوک و گلستان اظهار امتنان نموده، به تأیید از نظریات بزرگان فراه متذکر شد که صلح یک نیاز مبرم جامعه بوده و برقراری آن مستلزم همکاری های همه جانبه مردم است. وی همچنان علاوه نمود که تلاش های شورای عالی صلح کاملاً در جهت بر قراری صلح بین الافغانی معطوف بوده و از حمایت های مردمی درین  راستا استقبال میکند. جلسه بادعای خیر پایان یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز