Language Switcher

RJ Social Icons

زنان تجارت پیشۀ ولایت بغلان: از استراتیژی جدید شورای عالی صلح حمایت میکنیم!

رئیس و اعضای انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشۀ ولایت بغلان طی نشستی با هیئت رهبری کمیتۀ صلح و دارالانشای صلح ولایتی بغلان که اخیراً در دفتر انجمن متذکره دایر img baghlan business women support hpc strategy dalwa 11شده بود، حمایت شان را از استراتیژی جدید شورای عالی صلح و برنامه های آین شورا در قبال نقش و حضور زنان در پروسۀ صلح ابراز داشتند.
درین نشست ابتداء محترمه وحیده محسنی رئیسۀ انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشه در مورد انجمن مذکور معلومات داده گفت:
در انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشۀ ولایت بغلان بیش از ۷۵۰ تن از زنان فعال عضویت  دارند که اکثر آنان از مناطق دور دست ولسوالی های مختلف بوده و در کمیته های صحی، اقتصادی و حقوقی ایفای وظیفه میدارند. وی علاوه نمود که ما با درک اهداف و برنامه های صلح پرورانۀ شورای عالی صلح مبنی بر سهم و حضور زنان در فعالیت های اجتماعی به نفع صلح و حمایت آن شورا از حقوق مشروع زنان، آماده هرنوع همکاری بخاطر تطبیق استراتیژی جدید شورای عالی صلح بوده و از آن حمایت همه جانبه میکنیم.
سپس عبدالصمد ستانکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بغلان نقش زنان را در تامین صلح مهم دانسته و همکاری آنها را جهت تطبیق برنامه های کمیتۀ صلح ولایتی ضروری دانست. در اخیر این نشست در مورد استراتیژی جدید شورای عالی صلح و دست آوردهای برنامۀ صلح در ولایت بغلان توضیحات بیشتر ارائۀ گردید. نشست با دعای خیر پایان یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز