Language Switcher

RJ Social Icons

نشست مشورتی علمای جوزجان در مورد صلح

علماء و خطبای منابر و مساجد شهر شبرغان به تأریخ ۳ دلو سال روان طی یک نشست مشورتی که در سالون جلسات کمیتۀ صلح ولایتی جوزجان دایر گردیده بود حمایت img jawzjan ulema consult gathering dalwa 3شان را از صلح و استراتیژی جدید شورای عالی صلح ابراز نمودند.
محفل با تلاوت ایاتی ار قرانکریم اغاز یافت. سِپس الحاج محمد اکرم رئیس کمیتۀ صلح ولایتی جوزجان در رابطه به استراتیژی جدید شورای عالی صلح و نقش علمای دینی در جهت أگاهی دهی به مردم صحبت نموده از علماء خواست تا درین امر مهم، مسؤولیت های دینی خویش را از طریق منابر مساجد و تکیه خانه ها انجام دهند تا صلح واقعی در کشور حکمفرما گردد و همه بتوانند در فضای عاری از خوف و وحشت زنده گی نمایند. بعداً تعدادی از خطباء نظریات وپیشنهادات شان را در مورد راهکار های بهتر رسانیدن پیام های صلح به مردم ابراز داشتند.                                      
درین نشست مشورتی  که مفتی محمد رسول مجهز رئیس شورای علمأء وعضو کمیتۀ صـلح ولایتی جوزجان نیز حضور داشت، مولوی صاحب کرم خطیب مسجد زرگرخانه، مولوی آغا محمد رحیمی  خطیب تکیه خانۀ عربخانه و مولوی نقیب الله خطیب مسجد جامع ادینه هریک صحبت های رهنمودی شان را ایراد نموده، بخاطر رسیدن به صلح واقعی، وعدۀ هر گونه تلاش و فعالیت خسته گی ناپذیر را سپردند.
محفل با دعای خیر برای صلح سرتاسری در افغانستان توسط مولوی حمیدالله یکتن از علمای آن ولایت پایان یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز