Language Switcher

RJ Social Icons

گفتمان صلح در هرات

گفتمانی تحت نام ( رونمایی گزارش سالانه نظارت از وضعیت صلح و امنیت زنان) به تأریخ ۱۴  جدی  ۱۳۹۶ با اشتراک مسئولین برنامه صلح ولایتی هرات، برخی از img herat peace talks in herat jadi 14کارمندان نهادهای دولتی و نهاد های مدنی درسالون کنفرانس های هوتل بوستان درولایت هرات دایر گردید
گفتمان با تلاوت آیاتی از کلام پاک الهی آغاز شد سپس پیام خوش آمدید، هدف برنامه و گزارش نظارت از وضعیت صلح و امنیت خانم ها توسط خانم عاطفه غفوری نماینده انستتیوت مطالعات عامه افغانستان ارائه گردید.
بعداً پنل تشکیل گردید و  مهمانان از جمله محمد انور متین کارشناس فرهنگی مقام ولایت، احمد یما امینی رئیس دارالانشاء کمیته صلح ولایتی هرات، آقای رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر، خانم سکینه حسینی نماینده مردم درشورای ولایتی و خانم عادله کبیری استاد پوهنتون و فعال مدنی هرکدام پیرامون موضوع نظریات خویش را بیان نمودند.
متعاقباًاحمد یما امینی رئیس دارالانشاء کمیته صلح ولایتی هرات در ارتباط به نقش خانم ها در مذاکرات صلح، ذهنیت سازی و تطبیق روند صلح صحبت نمود و از تلاش هایی که برای برجسته ساختن نقش زنان در پروسه صلح از سوی شورای عالی صلح جریان دارد یاد آور گردید.  او همچنان اظهار داشت با وجودی که در تشکیل شورای عالی صلح و کمیته های صلح ولایتی کاهش بوجود آمده ولی تعداد خانم ها در شورای عالی صلح و برخی از کمیته های صلح ولایتی نه تنها کاهش داده نشده بلکه افزایش هم یافته است.
آقای امینی از همه اشتراک کننده گان خواست تا در راستای تامین صلح، پروسه صلح افغانستان را یاری نمایند که این موضوع مورد حمایت همه اشتراک کننده گان قرار گرفت.
بعدا محمد انور متین کارشناس فرهنگی مقام ولایت صحبت نموده گفت: اداره محلی هرات همیشه از زنان در همه قسمت ها پشتیبانی کرده و حمایت می نماید و اخیرا واحد جندر درمقام ولایت هرات ایجاد شده است تا مشکلات زنان را دقیق تر مطالعه کند و به حل آن اقدام نماید و جامعه به این نتیجه رسیده است که برای آوردن صلح نیاز است نقش زنان پر رنگ گردد تا وضعیت صلح و امنیت خانم ها بهبود یابد. خانم حسینی نماینده شورای ولایتی هرات با بیان این مطلب که با حوادثی که درین اواخر اتفاق افتاده است، نه تنها زنان بلکه  مردان و همه جامعه در حالت جنگ بسر میبرند و وضعیت صلح و امنیت خانم ها تغییری نکرده است، بلکه بد تر شده است. با وجودیکه قطعنامه های زیادی پیرامون صلح و امنیت خانم ها ساخته شده است خصوصا قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امینت سازمان ملل ولی با آن هم وجود نا امنی تاثیر بسزایی در زنده گی زنان گذاشته است.
اقای رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر با بیان این مطلب که زنان بیشتر از مردان از جنگ و نا امنی متاثر میشوند و درحقیقت برای زنان در قسمت صلح و امنیت شان هیچ فعالیتی صورت نگرفته است و برای اینکه بتوانبم به توازن اجتماعی برسیم بسیار زود است و باید راه طولانی را بپیماییم ..دراخیر، خانم عادله کبیری استاد پوهنتون وفعال مدنی نیزگفت: صلح مانند آکسیجن برای همه انسانها اهمیت دارد و صلح و امنیت از افراد درخانواده ها شروع میشود و ادامه پیدا میکند و باید تلاش های بیشتری دراین راستا صورت گیرد. درادامه موضوع برنامه به بحث آزاد گذاشته شد و اشتراک کننده گان محفل پرسش هایی مطرح نمودند که ازسوی اعضای پنل پاسخ ارائه گردید. گفتمان با قرائت دعائیه خاتمه یافت.

د ۱۳۹۶ کلیز