Language Switcher

RJ Social Icons

نقش بزرگان قومی در حل منازعات محلی

بتاریخ دوم و سوم قوس سال روان ورکشاپ آموزشی تحت عنوان چگونگی شیوه های حل منازعات محلی و ازدیاد نقش بزرگان قومی جهت بلند بردن سطح آگاهی img herat folks elders role in regional peace qaws 3 1روئسای شورا های محلی و بزرگان قوم که منحیث میانجیگر در سطح محلات ولسوالی گذره با پروسه صلح همکاری دارند، راه اندازی شد.
این ورکشاپ که ازسوی تیم دارالانشای کمیته صلح ولایتی هرات با حمایت مالی دفتر یوناما دایر گردیده بود، در آن  رئیس و معاون کمیته صلح ، رئیس و اعضای دارالانشای برنامه صلح و به تعداد ۲۰ تن از روسای شوراهای قریه جات ولسوالی گذره، بزرگان قومی، فعالین مدنی، جوانان و زنان شرکت نموده بودند.
جلسه با تلاوت چندی از آیات قرآن کریم آغاز گردیده، سپس الحاج مولوی غلام سرور رئیس کمیته صلح ولایتی هرات از تشریف آوری مهمانان اظهار قدردانی نموده، جلسه را افتتاح نمودند.
img herat folks elders role in regional peace qaws 3 2بعد ازآن  الحاج عبدالنصیر محمدی معاون کمیته صلح ولایتی هرات نقش روسای شوراهای در سطح محلات و ولسوالی های ولایت هرات جهت تامین صلح اجتماعی و حل تنش ها میان اقوام را با ارزش خوانده از شرکت کننده گان تقاضا نمود تا کمیته صلح را در حل منازعات بیشتر حمایت و همکاری نمایند.
 متعاقباً احمد یما امینی رئیس دارالانشاء و منشی کمیته صلح ولایتی هرات درمورد جزئیات برنامه و هدف از راه اندازی این ورکشاپ صحبت نموده از تمامی شرکت کننده گان خواست تا پس از فراگیری مطالب آموزشی پیرامون شیوه های حل منازعات محلی فرهنگ صلح و تحمل پذیری را جهت کاهش معضلات اجتماعی، درسطح محلات در بین مردم ترویج نمایند.
آقای امینی همچنان اظهار امیدواری نمود تا این تعداد از بزرگان قومی، زنان و جوانان که شامل  ورکشاپ دو روزه هستند؛ پس از آموختن شیوه های حل منازعات اجتماعی بتوانند به عنوان مصلح در سطح قریه جات خویش به مردم آگاهی دهی نمایند.
سپس عبدالخالق ستانکزی مسؤول دفتر انکشاف سنائی در هرات و یکی از آموزگاران صلح پیرامون شناخت منازعه، جهت های مثبت و منفی منازعه، منازعه در روشنی قرآن، منازعه از دیدگاه سائرین، تحلیل منازعه، تحلیل منازعه توسط اشکال، عوامل منازعه،شیوه های کلاسیک حل منازعه ، مذاکره، مصالحه، اهمیت میانجیگری ، مهارت های میانجیگری و کارهای گروپی طی دو روز معلوماتی را برای اشتراک کنندگان این ورکشاپ از طریق پریزنتیشن ارائه نمود.  
 اشتراک کننده گان ضمن اظهار خرسندی از تجارب و آموخته های که در این ورکشاپ فرا گرفتند، از مسؤولین کمیته صلح ولایتی هرات و تسهیل کننده برنامه قدردانی نموده و تعهد سپردند که درحل منازعات و تامین صلح اجتماعی از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده و با کمیته صلح ولایتی هرات همکاری خویش را اعلان نمودند. در نهایت ورکشاپ با دعائیه خیر به پایان رسید.

د ۱۳۹۶ کلیز