Language Switcher

RJ Social Icons

ایجاد کمیته رضاکاران تحت نام صلح دراجتماع در بدخشان

بخش روابط عامه دارالانشای کمیته صلح  ولایتی بدخشان به همکاری نهاد برابری برای صلح و دموکراسی کمیته ای متشکل ازخانم ها وجوانان را زیرنام کمیته صلح دراجتماع وخانواده ایجاد نمود. این img badakhshan volunteer commit peace society qaws 2کمیته به منظور رسانیدن پیام صلح وداد خواهی ومبارزه با علل، عرف وعنعنات ناپسند که منجر به رفتن جوانان به صفوف مخالفین  گردیده ایجاد شده است. همچنان اعضای این کمیته بخصوص خانم ها ازآنعده فامیل های که اعضای شان درصفوف مخالفین حضورداشته دیدوادید می نمایند.
امرالله حبیبی مسؤول بخش روابط عامه کمیته صلح ولایتی این ولایت می گوید: این کمیته با تعداد از نهادها بخصوص ریاست ارشاد، حج واوقاف، شورای علماء، جامعه مدنی، جوانان، ریاست امورزنان، ریاست اطلاعات وفرهنگ، ریاست معارف و دفتربرابری برای صلح ودموکراسی هماهنگ بوده که بتاریخ ۲ قوس با ریاست حج واوقاف روی مسایل صلح وامنیت وهمچنان راه های جلوګیری از مصارف گزاف در عروسی ها صحبت گردید.
دراین صحبت ها محترم مولوی عبدالجمیل معاون وسرپرست ریاست حج واوقاف وعده سپرد تا موضوع را با امامان وخطبای مساجد جامع درمیان گذاشته وبه آنها توصیه نماید تا در مورد اهمیت صلح و همچنان پیآمدهای عرف وعادات ناپسند در جامعه مردم را آگاهی دهند.

د ۱۳۹۶ کلیز