وزارت کار و امور اجتماعی

فیلتر
نمایش # 
عنوان بازدیدها
حمایت وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین از پروسۀ صلح توسط آموزش ھای فنی و حرفوی 1236

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01