Language Switcher

RJ Social Icons

پیام شورای عالی صلح در پیوند به حملات خونین کابل، قندهار و هلمند

شورای عالی صلح عمیقترین تاثرات خویش را در پیوند به حملات خونین دیروز مؤرخ ۲۱جدی سال جاری در کابل، قندهار و هلمند که منجر به شهادت ده ها تن و مجروحیت تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما گردید، اظهار میدارد. رهبری و اعضای شورای عالی صلح در  این غم و اندوه سترگ خود را شریک دانسته، از بارگاه ایزد منان برای شهدای حوادث مذکور جنات برین، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان انان صبر جمیل و اجر جزیل استدعاء می نماید.
متاسفانه دشمنان صلح و ثبات افغانستان از هیچ عمل غیر انسانی و غیر اسلامی در قبال مردم بی دفاع دریغ نورزیده، برای بدنام ساختن اسلام و شهادت انسانهای بیگناه پیوسته به انجام اعمال ننګین خویش ادامه میدهند، دشمنان مردم افغانستان باید بدانند که هیچگاه یک ملت مسلمان، متعهد، غیور و با عزت را بوسیله کشتار و ترور نمی توان از پا در اورد، همه می دانند که جنگ و خشونت راه حل نیست و نباید بخاطر رسیدن به اهداف خویش از مردم بی دفاع افغانستان از این بیشتر قربانی گرفت.
ملت افغانستان از همکاریهای تمام کشورهای جهان علی الخصوص کشور های اسلامی و عربی در راستای عمران و بازسازی کشور نموده ابراز امتنان مینماید، کشور دوست امارت متحده عربی که در تامین صلح و پیشرفت افغانستان همواره نقش مثبت بازی کرده و در شرایط خاص از مردم افغانستان حمایت نموده، با اندوه فراوان که در حادثه خونین دیروز که در ولایت قندهار رخ داده و منجر به شهادت ده ها تن از جمله، نماینده های مردم در شورای ملی، معاون والی قندهار و منسوبین دستگاه دپیلوماتیک کشور ما و امارت متحده عربی گردید، شورای عالی صلح مراتب تسلیت خویشرا خدمت خانواده های شهداء در افغانستان و امارت متحده عربی ابراز میدارد.
پیام روشن و واضح مردم افغانستان و شورای عالی صلح به مخالفین مسلح کشور این است که اگر ادامه جنگ و خشونت راه حل میبود باید دستاوردی نیز در پی میداشت. تاریخ به اثبات رسانیده که جنگهای طولانی بالاخره با صلح و همدیگر پذیری حل و فصل گردیده است. بناء یکبار دیگر از مخالفین مسلح میخواهیم تا هر چه عاجل به صدای برحق و صلح جویانه مردم افغانستان که همانا مراجعه زود هنگام به مذاکرات مستقیم و بین الافغانی میباشد، لبیک گفته و به گفتگوهای سازنده رو بیاوردند.
شورای عالی صلح

تقویم سال ۱۳۹۶