Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

الله داد مخالف مسلح قبلی در ولایت غور:با تشویق مادر و خانمم از جنگ دست کشیدم

غلمین یکی از مناطق نا امن در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور است که ۳۵ قریۀ خورد و بزرگ دارد. سال گذشته در قریۀ « آبدک » این منطقه، یک خانم به گونه بی رحمانه توسط مخالفان مسلح سنگسار شد و این خبر تکان دهنده سرخط خبر در رسانه های جهان قرار گرفت.
img ghor success story 1394الله داد فرزند رسول داد نیز یکی از اهالی این منطقۀ نا امن است که مدت چهار سال فعالیت های دهشت افگنانه و تخریبی را علیه دولت و مردم انجام میداد. وی در سال ۱۳۹۴ پس از آن که به بیهوده گی جنگ و برادر کشی پی برد، با تشویق بزرگان، مادر و خانمش سلاح خود را به زمین گذاشته و با پروسۀ صلح یکجا شد.
الله داد، زمانیکه در مخالفت با دولت قرار داشت، در کوه‎ ها و در مناطق غلمین، شاه تیغ، اطراف شهر فیروزکوه و ولسوالی چهارسده فعالیت های  تخریبی را انجام میداد که به قول وی، جز مردم آزاری، و برای خودش بد بختی و دوری از فامیل و مردم کدام منفعتی را در پی نداشته است.
الله داد اکنون از اعمال گذشتۀ خود نادم بوده و به آینده خوشبین است. وی زمانیکه سلاح خود را به زمین گذاشت، برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز را یگانه مرجع نجات خود از چنگال بدبختی ها دانسته و با پروسۀ صلح یکجا شد که فعلاً دور از دغدغه های جنگ و مردم آزاری زنده گی تازه یی را آغاز نموده است. او اکنون در جادۀ بین غلمین و فیروزکوه تکسی رانی میکند و برای نفقۀ خانواده اش، از مدرک شغل آبرومند راننده گی روزی حلال بدست می آورد.     
الله داد ازپیوستنش به روند صلح خوشنود است و می گوید:
من به اثر فریب بیگانه گان و کسانیکه نمی خواهند مردم ما آرام زنده گی کنند، مدت چهار سال، بدون کدام دلیل با دولت و مردم مخالفت داشتم. زمانیکه پسر ۱۷ ساله ام بنابر دوری من از خانه و خانواده درس و مکتب را رها کرد و به ایران رفت، زندگی برایم تلخ شد و از سوی دیگر مادر و خانمم نیز برایم پیام فرستادند که اگر از مردم آزاری و خشونت دست نکشی ما نیز ترا رها می کنیم. اینجا بود که فهمیدم در راه غلط روان هستم و باید این راه را ادامه ندهم. حالا از آمدنم به پروسۀ صلح راضی هستم، زیرا از یک طرف در کنار فامیل و مردم خود قرار دارم و از سوی دیگر صاحب کار شدم که از این راه می توانم با کسب روزی حلال نفقۀ اولاد هایم را بدست آورم.
در اخیر الله داد از همه مخالفان مسلح بخصوص کسانیکه نا دانسته علیه دولت و مردم خود عملاً در جنگ هستند میخواهد که بیش ازین فریب دشمن و استخبارات کشورهای بیگانه  را نخورند، زیرا هدف آنها ویرانی وطن عزیز ما و به خاک و خون کشانیدن مردم شریف و مسلمان افغانستان است.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01