Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

اهالی قلعۀ دشت ولسوالی انجیل هرات: قبل ازپیوستن صوفی تمیم از لحاظ امنیت، انکشاف و معارف با مشکلات مواجه بودیم

گزارشگر: شیرافضل پوپل

 img_successstory_herat_1390صوفی تمیم فرزند حاجی عبدالرحمن قبلاً یکی از سردسته های مخالفین مسلح در قریۀ قلعۀ دشت مربوط ولسوالی انجیل ولایت هرات بود که با پی بردن به حقیقت صلح و آشتی، در سال 1390 با ده تن از افراد مسلح  تحت امرش از جنگ دست کشید و با پروسۀ صلح یکجا شد. صوفی تمیم 52 سال سن دارد و دارای چهار پسر و سه دختر میباشد. اکنون با پیوستن صوفی تمیم به پروسۀ صلح و فعال شدن مکتب در محل مربوطش، فرزندان وی شامل مکتب بوده و مصروف آموختن علم و دانش اند.

قلعۀ دشت و قریه جات همجوار آن در گذشته از مناطق نا امن محسوب میشدند اما از زمانی که صوفی تمیم به پیام صلح لبیک گفت و به برنامۀ صلح پیوست، مردم و اهالی منطقه قلعۀ دشت دیگر دغدغه و تشویشی از نا امنی ندارند.

بimg_successstory_herat_1390_1ا پیوست شدن صوفی تمیم به روند صلح، و تأمین امنیت در منطقه، یک سلسله کار های ارزنده و سودمندی به نفع مردم انجام شده است که از جمله میتوان تطبیق پروژه های انکشافی مانند ایجاد مکتب، پل و پلچک، اعمار بند آبی و احداث باغات میوه دار را نام برد. از جملۀ این دو پروژه یکی اعمار پل مواصلاتی و دومی احداث باغات میوه دار برای اهالی محل نهایت مفید و مؤثر بوده است. احداث پل و پلچک مشکلات ده محل  را از ناحیۀ ترانسپورت مرفوع ساخته و همچنان  با احداث باغات میوه دار، زمینۀ کار و اشتغال برای شمار زیادی از مردم محل مهیا گردیده است.  

صوفی تمیم در رابطه به مؤثریت پروژۀ  باغات میوه دار میگوید:

پس از پیوستن من و همراهانم به پروسۀ صلح و ایجاد فضای امن در قلعۀ دشت و قریه جات همجوار آن،  درماه حوت ۱۳۹۰ از طریق برنامۀ (ASPR) یا حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد با تمویل شورای عالی صلح، برای پیوست شده گان به پروسۀ صلح و اهالی محل که قبلاً دربیکاری بسر میبردند، به تعداد (۱۵۰۰۰) اصله نهال مثمر توزیع و توسط آنان درچندین جریب زمین غرس گردید که اکنون آن نهال ها به درختان حاصل خیز مبدل گردیده و امسال محصولات آنها جمع آوری گردید.

img_successstory_herat_1390_2محمد یک تن از مستفید شده گان پروژۀ احداث باغات میوه میگوید: پیش از پیوستن صوفی تمیم به برنامۀ صلح، در منطقۀ خود از لحاظ امنیت، انکشاف و معارف با مشکلات زیادی مواجه بودیم اما اکنون به فضل خداوند جل جلاله و همکاری صوفی تمیم مشکلات ما مرفوع شده است از اینکه برادران ما به برنامۀ صلح پیوسته اند، بسیار خوشحال هستم. اکنون خودم، مردم محل و همسایه های ما یک یک جریب باغ میوه داریم و از حاصل آن نفقۀ خانوادۀ خویش را تامین مینماییم.

سرانجام مردم محل نیز از کمک های برنامه صلح ولایتی هرات دراین منطقه راضی بوده و از دیگر مخالفان مسلح که درگوشه وکنار این کشور دست به مخالفت میزنند میخواهند، تا همانند صوفی تمیم و همراهانش به جامعه خود برای آبادی و آرامی خانواده خویش برگشته و به برنامه صلح یکجا شوند.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01