Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

ذوالفقار سر گروپ پیوست شده به پروسۀ صلح در پروان: اکنون در سایۀ نظام اسلامی، در کـنار فامیل خود زنده گی آرام و آسوده دارم

گزارشگر: حفیظ الله عزیزی  

img_successstory_parwanآنعده ازهموطنان ما که تحت تبلیغات فریبندۀ دشمن قرار گرفته آغوش گرم خانواده و محیط  آرام خود را رها می کنند و به صفوف مخالفین می پیوندند وقتیکه عملکرد دشمن را خلاف ارزشهای دین مبین اسلام می بینند با اظهار ندامت از گذشتۀ خود دوباره به آغوش خانواده و کنار مردم خود بر می گردند.

ذوالفقار سرگروپ پیوسته به پروسۀ صلح در ولایت پروان یکی ازین هموطنان ماست که قبلاً با ۹ تن از افراد تحت امرش در مربوطات ولسوالی سیاگرد ولایت پروان مصروف فعالیت های ضد دولتی بود. موصوف پیش از آن که به صفوف مخالفین بپیوندد یک کارگر ساختمانی بود و از کار خود راضی به نظر میرسید. تبلیغات جفا پیشه جنگُ ذوالفقار ۴۵ساله را مانند سایر فریب خورده ها مجبور ساخت تا آغوش گرم فاملش را با یأس ونا امیدی ترک کند و به صفوف مخا لفین بپیوندد. نامبرده مدت سه سال را در مخالفت با نظام و مردمش سپری کرد و علیه منافع ملی خود به دستور بیگا نگان عمل مینمود. به گفتۀ خودش کشتن، بستن و تخریب اماکن عام المنفعه از وظایف اصلی گروپ زیر امرش بود.

ذوالفقار اکنون که به پروسۀ صلح پیوسته است، از اعمال گذشتۀ خود نادم و پشیمان بوده میگوید: مخالفت با نظامی که در اثر انتخاب و رأی ملت مسلمان افغانستان بوجود آمده و قانون اساسی آن در مطابقت با فرامین و دساتیر قرانی و سنت نبوی (ص) تدوین یافته نه تنها خیانت در حق خود شخص، فامیل و کشورش بوده بلکه جفا به دین مقدس اسلام نیز میباشد، زیرا اسلام صلح را خیر و فلاح دانسته است.

ذوالفقار از پیوستنش به پروسۀ صلح خوشحال بوده میگوید:

 اکنون در سایۀ نظام اسلامی در کنارفامیل خود زنده گی ارام وآسوده دارم. اطفالم به مکتب میروند، من و افرادی که یکجا با من به پروسۀ صلح پیوسته اند، از کمک های مادی ومعنوی شورای عالی صلح و کمیتۀ صلح ولایتی پروان مستفید شده ایم و عنقریب یک پروژۀ عام المنفعه نیز در قریۀ ما از طرف کمیتۀ صلح ولایتی تطبیق میگردد. اکنون دیگر تشویش ونگرانی از آینده خود و اولادم نداشته، در پهلوی مردم و فامیلم زنده گی دارم و بخاطرعمران وبازسازی وطنم تلاش میکنم.

ذوالفقار در اخیر صحبتش می افزاید: خواست من و افرادی که با من به پروسۀ صلح یکجا شده اند از حکومت وحدت ملی این است تا روند گفتگو و مذاکره با آن عده از مخالفینی که فریب توطئه های دشمنان وطن، دین و نوامیس ملی را خورده اند، تسریع بخشند تا جنگ و برادرکشی در کشور ما خاتمه یابد و مردم ما در فضای صلح و صمیمیت، اخوت و برادری با وحدت ملی کنارهم زنده گی آرام داشته باشند. همچنان پیام من به مخالفین مسلح این است تا مثل ما دست از جنگ و ویرانی برداشته، به آغوش گرم فامیل های شان برگردند و بخاطرخوشی بیگانگان، وطن خود را ویران و مردم خود را به خاک و خون نکشانند. بیایند با پروسۀ صلح یکجا شوند و زنده گی خوش و آرام را در پیش گیرند تا رضای خداوند(ج) وکامیابی دارین نصیب شان گردد.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01