Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

مؤفقیت پروسۀ صلح در میاندرۀ ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب

img_successstory_faryab_1

گزارشگر:عصمت الله قانع

سید الاکبر یکی از مخالفین مسلح که قبلاً در ولایت فاریاب با پروسۀ صلح یکجا شده بود در رابطه به انگیزۀ رفتنش در کنار مخالفین مسلح و پیوستنش با پروسۀ صلح میگوید:

چند سالی که امنیت قریه جات بکلی تامین بود، مردم به زندگی عادی خویش مشغول بودند. ولی عده یی از مغرضین، مردم قریجات همجوا ر ما راعلیه دولت تحریک نمودند که من هم فریب آنان را خورده به صفوف شان پیوستم و علیه دولت قرار گرفتم. من  به مدت سه سال درکنار مخالفین قرارداشتم. برادرم سید محمد امین نیز در رأس یک گروپ هفت نفری از سوی آنان در قریۀ میاندره توظیف گردید. رهبران مخالفین در محل، ما را به تخریب وکشتار مردم تشویق مینمودند، وقتی متوجه شدیم که تمام فعالیت های تخریب کارانه وکشتار انسانهای بیگناه به دستور استخبارات بیگانه انجام میشود، سبب تغییر ذهنیت و بروز اختلاف ما با آنان شد. علاوه برآن عده یی از دوستان واقارب ما نیز ما را تشویق می نمودند تا دست از خشونت برداریم و به دولت بپیوندیم. همان بود که دراثرمیانجیگری عده یی از محاسین سفیدان قوم، با دولت تماس حاصل نموده و با پروسۀ صلح یکجا شدیم.

img_successstory_faryab_2سیدالاکبر در مورد وضعیت زنده گی اش بعد از پیوستن به پروسۀ صلح میگوید:

حکومت محلی فاریاب هنگام پیوستن ما به پروسۀ صلح از ما استقبال خیلی خوب نمود و ما علاوه از دریافت بسته های کمکی، از امتیازات آموزش در پروژه های حرفوی وکار در پروژۀ حفر شش حلقه چاه نیمه عمیق نیز مستفید شدیم. من بعد از این میخواهم  به تربیۀ اولاد خویش بپردازم تا آنان از نعمت سواد و آموختن علم محروم نمانند.

وی می افزاید: پروژۀ حفرشش حلقه چاه نیمه عمیق که مطابق به پالیسی شورای عالی صلح برای افراد پیوست شده به پروسۀ صلح منظور شده بود، درسال ۱۳۹۱در قریۀ میاندرۀ ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب شروع به کار نمود و اخیراً به پایۀ اکمال رسید . دراین پروژه برای پیوست شده گان به پروسۀ صلح ایجاد شغل صورت گرفت و چون ساکنین این قریۀ ده هزار نفری همیشه از اثر کمبود آب آشامیدنی صحی درمعرض خطربودند مشکل کمبود آب نیزمرفوع گردید. حالا به دلیل امنیت بودن منطقه، دولت کلینیک صحی را نیز دراین قریه آباد کرده ومشکلات مردم تاحد زیادی مرفوع شده است.

سیدالاکبر در مورد مشکلات موجود میگوید:

حفر این چاه های موجود کافی نیست و اگر حفرچندین حلقه چاه های دیگر و ساختن بندهای آبگردان نیز منظور گردد، مشکل مردم ومواشی آنان از نگاه کمبود آب مرفوع خواهد شد. مشکل دیگر اینکه پروژه های فواید عامه که یک مصروفیت شغلی و کمک مهم به اقتصاد خانواده ها بود، از مدت شش ماه به این سو بحال تعلیق درآمده است، توقع ما از دولت و به خصوص شورای عالی صلح اینست که با تطبیق پروژهای عام المنفعه، جوانان بیکار ما را از رفتن به صفوف مخالفین و یا دچارشدن آنان به فعالیت های نامشروع نجات دهد.

از سیدالاکبر خواستم تا اگر پیامی داشته باشد ابراز بدارد، وی میگوید:

پیام من به تمام مخالفین مسلح اینست که جنگ با دولت اسلامی افغانستان شرعاً جواز نداشته و راه حل هم نیست؛ بناءً از آنها تقاضا می نمایم که دست از برادرکشی بردارند و با قتل مسلمانان آخرت خود را خراب نسازند و از دولت نیز میخواهم تا دربرچیدن فساد اداری که باعث نارضایتی مردم و رفتن آنان به صفوف مخالفین میگردد تلاش جدی نماید و برای جوانان که در بیکاری و فقر بسر میبرند، زمینۀ کار را فراهم سازد.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01