Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

قریۀ بایسقال ولایت بغلان در راه صلح و باز سازی

گزارشگر: رمضان سهرابی

 img_baghlan_successstoryبایسقال یکی از قریه جات دور دست ولسوالی بغلان مرکزی بوده و ساکنین آن زراعت پیشه و مالدار اند. در گذشته این منطقه یکی از لانه های بزرگ گروپ های ضد دولتی بود که خوشبختانه بعد از بوجود آمدن کمیتۀ صلح و دارالانشاء مشترک صلح ولایتی در ولایت بغلان، در سال۱۳۹۰یک گروپ نود و هفت نفری مخالفین مسلح با درک حقانیت صلح با پروسۀ صلح یکجا شدند و زندگی مسالمت آمیز را آغاز نمودند. با پیوستن گروه متذکره به صلح، مردم آن محل علاوه بر مستفید شدن از نعمت بزرگ امنیت و آرامش، از کمک های کمیتۀ صلح ولایتی بغلان بهره مند گردیدند. همچنان اقارب پیوست شده گان و مردم محل در پروژۀ حفظ و مراقبت سرکها شامل کار گردیده و در پروژۀ حرفه و آموزش، تعلیمات حرفوی را آموخته اند. طی این مدت به همکاری کمیتۀ صلح ولایتی در تفاهم با ریاست معارف آن ولایت یک باب مکتب ابتدائیه نیز تأسیس گردیده است.

img_baghlan_successstory_2یکی از مهمترین نیاز های مردم، خدمات صحی بخصوص برای مریضان بخش اناث است که قبل از تأمین امنیت در منطقۀ بایسقال هیچ اثری از امکانات صحی وجود نداشت و میزان مرگ و میر مادران و اطفال در حال افزایش بود.

خانم نورضیاء بنت محمد فیروز یکی از باشنده گان این منطقه با درک از نبود ادویه و خدمات صحی برای زنان و کودکان و سایر اهالی محل به رضایت فامیلش از طریق کمیتۀ صلح ولایتی بغلان شامل یکی از انستیتیوت های صحی گردید و طی دو سال رشته قابلگی را موفقانه به پایان رسانید و به صفت قابله در کلینیک صحی بایسقال مقرر و فعلاً مصروف خدمت به زنان و کودکان آن قریه است. وی در رابطه به انگیزۀ این اقدامش میگوید که چون خدمات صحی برای مریضان بخصوص زنان و اطفال در قریۀ بایسقال وجود نداشت و هر روز شاهد مرگ و میر زنان و اطفال در قریۀ خود بودیم، من تصمیم گرفتم که برای مردم خود مصدر خدمت گردم. از جانب دیگر علاقمندی شخص خودم و تشویق خانواده ام نیز مرا در این راستا کمک نمود. من از کمیتۀ صلح ولایتی بغلان که هزینۀ تحصیل مرا متقبل گردید ابراز قدردانی و سپاسگزاری مینمایم.

او در مورد خوشنودی مردم از ایجاد این بخش مهم صحی میگوید:

      img_baghlan_successstory_3مرگ و میر روز افزون مادران و کودکان واقعا رنج آور بود و اکنون من با نهایت سعی و تلاش خود در خدمتگزاری برای مردم این منطقه کار میکنم و به فضل خداوند و برکت صلح در حال حاضر شاهد تغیرات مثبت در حصه خدمات صحی در منطقه هستیم و  ازین که برای زنان و کودکان خدمت میکنم آنها از من بسیار راضی هستند.

خانم نورضیاء در مورد برنامۀ صلح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز میگوید:

پروسۀ صلح تلاش دارد تا با برادران ما که به دلایل مختلف از دولت فاصله گرفته اند گفتگو و مفاهمه کند. آنها باید بخاطر زنان و کودکان خانواده های شان که به دوا و تداوی ضرورت دارند، دست از خشونت بردارند. بنده خود شاهد هستم که تقریبا صد تن از منطقه ما با برنامۀ صلح یکجا شدند و از برکت صلح، امنیت در منطقۀ بایسقال بهبود یافته است حتی خودم از برکت برنامۀ صلح امروز مصدر خدمت به مردم منطقه خود هستم و جهت خدمات به زنان و کودکان معصوم که به تداوی و مراقبت های صحی ضرورت دارند، با قبول همه مشکلات وظیفه خویش را با دلسوزی انجام میدهم.

در اخیر خانم نورضیاء برای هموطنانش بخصوص آنانیکه تا کنون به پروسۀ صلح نپیوسته اند میگوید:

img_baghlan_successstory_4من ضمن آن که از خدمات مجریان برنامۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز در ولایت بغلان که بخاطر اعادۀ صلح تلاش های همه جانبه انجام میدهند سپاسگزاری میکنم، تغیرات مثبت بوجود آمده در منطقه بایسقال را نیز مدیون پروسۀ صلح میدانم . همچنان از همه کسانی که هنوز در مخالفت با دولت قرار دارند منحیث یک خواهر مسلمان تقاضا می نمایم تا بخاطر بر قرار شدن صلح و امنیت در محلات شان بیایند و به برنامۀ صلح لبیک بگویند و چون مردم حق دارند که در صلح و آرامش زنده گی کنند و در سایۀ صلح از تمام تسهیلات زندگی و مهمتر از همه خدمات صحی که یقیناً خود شان و خانواده های شان نیز محروم هستند، برخوردار گردند.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01