قطعنامه ها

فیلتر
عنوان بازدیدها
افغانستان کې د سولې او امنيت په اړه د اسلامي علماو نړيوال کنفرانس اعلاميه 344
اعلامیۀ کنفرانس بین المللی علما در ارتباط به صلح و امنیت در افغانستان 87
د سولي لپاره د علماو د بوګورپریکړه لیک په افغانستان کې د سولې او ثبات اړوند د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د علماو درې اړخیزه کنفرانس 388
قطعنامه بوگور علماء برای صلح کنفرانس سه جانبه علمای افغانستان، اندونیزیا و پاکستان در مورد صلح و ثبات در افغانستان 327
قطعنامه ۱۳۲۵ شورای ملل متحد (زن ، صلح و امنیت ) 724
قطعنامه کنفرانس مشورتی صلح با علمای کرام زون شـمال 324
د سولې په اړه د سویل ختیځ زون له علمای کرامو سره د مشورتي ناستې پرېکړه لیک 59
قطعنامۀ کنفرانس مشورتی صلح با علمای کرام زون شرق 63
د سولې په اړه د ختيځ زون له علماء کرامو سره د مشورتي ناستې پرېکړه ليک 398
قطعنامه همایش علمای زون غرب در حمایت از پروسه صلح و اغاز کار پروژه تاپی 425

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01