Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

فرهاد الله فرهاد به صفت معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح معرفی گردید

۱۵ جدی ۱۳۹۷

انجینر فرهاد الله فرهاد که اخیراً به اساس حکم مقام عالی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح و عضو هیئت اجرائیه آن شورا تقرر حاصل نموده اند، امروز شنبه مورخ 15 img kabul farhudullah as dceo intro jadi 15 1جدی 1397 رسماً معرفی و به کار خویش آغاز نمودند.
در محفلی که در ارتباط به معرفی معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح بعد از ظهر امروز دایر گردیده بود، علاوه بر اشتراک محمد عمر داوودزی نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، معاونین و اعضای شورای عالی صلح و مهمانان عالیرتبه دیگر نیز اشتراک داشتند.
نخست عبدالهادی رفیعی رئیس دفتر مقام عالی شورای عالی صلح حکم تقرری فرهاد الله فرهاد را که توسط مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست مافوق رتبه به حیث معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح و همچنان عضو هیئت اجرائیه آن شورا منظور گردیده است، قرائت نمود.
متعاقباً محمد عمر داوودزی نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تقرر فرهاد الله فرهاد را به صفت معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح تبریک img kabul farhudullah as dceo intro jadi 15 2گفته و از درگاه ایز منان برای شان دعای موفقیت نموده و تقرر موصوف را در راستای از میان برداشتن خلای کاری و مسؤلیت های معاونیت اول دارالانشای شورای عالی صلح یک گام عمده خواند.
در ادامه این مجلس داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح سخنرانی نموده، و گماشتن اشخاص مسلکی و با تجربه را در هراداره با اهمیت خوانده تقرر فرهاد الله فرهاد را در سمت مذکور تبریگ گفت.
سپس فرهاد الله فرهاد معاون اول دارالانشای شورای عالی صلح و عضو هیئت اجرائیه این شورا ضمن سپاسگزاری از اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در مورد  تقررشان صورت گرفته، برنامه های کاری شان را که مستلزم حمایت و همکاری رهبری شورای عالی صلح و دارالانشای شورای عالی صلح ارایه نمود. و به خدمتگزاری صادقانه در پروسه صلح خویش را ملزم دانستند.
مجلس با دعایه خیر توسط مولوی عبدالخیر اچقون معاون شورای عالی صلح به پایان رسید.

img kabul farhudullah as dceo intro jadi 15 3

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01