Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

هرات، میزبان ترویج فرهنگ صلح

مؤسسۀ حمایت از جامعۀ مدنی ولایت هرات در همکاری با کمیتۀ صلح ولایتی آنجا برنامۀ ترویج فرهنگ صلح در ولسوالی های آن ولایت را آغاز نمود.
img herat peace culture expand jadi 6 1در محفلی که روز۶ جدی سال روان بمناسبت گشایش این برنامه با اشتراک هیئت رهبری ولایت هرات، رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات، شماری ازفعالان مدنی، فعالان حقوق زنان و مدیران و دانش آمو زان مکاتب در تالار ادارۀ حقوق بشر آن ولایت برگزار شده بود، ابتداء آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید سپس جواد عمید مسؤول نهاد حمایت از جامعۀ مدنی ولایت هرات در مورد اهداف نهاد مذکور معلومات داده یاد آور شد که نهاد حمایت از جامعۀ مدنی در کنار کمیتۀ صلح ولایتی هرات برای ترویج فرهنگ صلح در ولسوالی های مختلف ولایت هرات فعالیت می نماید که در مرحلۀ کنونی چهار مکتب در ولسوالی های گذره، انجیل، کرخ و رباط سنگی تحت پوشش قرار داده شده و در آینده سایر ولسوالی های ولایت هرات نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
متعاقبا خانم مؤنسه حسن زاده معاون اجتماعی ولایت هرات، مولوی گلاب الدین خپلواک مسؤول مطبوعات و روابط استراتیژیک کمیتۀ صلح ولایتی هرات و خانم سکینه حسینی نمایندۀ شورای ولایتی هرات هریک بالنوبه صحبت نموده گفتند که امروز مردم افغانستان نسبت به هر چیز دیگر به صلح ضرور ت دارند. آنها تأکید نمودند که ترویج فرهنگ صلح و رسانیدن صدای صلح به مردم تنها وظیفۀ شورای عالی صلح نبوده، بلکه وظیفه img herat peace culture expand jadi 6 2هرفرد این کشور است و یکبار دیگر از همه نهاد های غیر دولتی که صدای برحق صلح خواهی مردم افغانستان را بلند میکنند، حمایت و قدردانی خود را ابراز نمودند. همچنان بانوان سخنران محفل خواستار حفظ حقوق زنان و دست آوردهای حاصله طی چند سال اخیر درمذاکرات صلح با مخالفان مسلح گردیدند. همایش با به پرواز در آوردن کبوتران صلح در فضای شهر پایان یافت.

 

 

img herat peace culture expand jadi 6 3

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01