Language Switcher

RJ Social Icons

Facebook Likebox Slider

×

هشدار

JFolder: :فایلها: مسیر یک پوشه نیست. مسیر: images/hpc_newsletter_current

بلخ و حضور پر رنگ زنان در پروسۀ صلح

بمنظور گسترش حضور زنان در فعالیتهای صلح، روز ۵ جدی سال روان برنامۀ گفتمان صلح تحت نام  «نقش زنان در رهبری توسعۀ صلح» از سوی شورای اجتماعی تحکیم صلح زون شمال به همکاری کمیتۀ صلح ولایتی img balkh women partcipation peace jadi 5 1بلخ در مجتمع ناحیۀ هفتم شهر مزارشریف برگزار گردید.
برنامۀ گفتمان پس از تلاوت قرآن کریم با طرح یک رشته از سؤالات آتی توسط گردانندۀ محفل آغاز شد: آیا زنان در گفتگوهای صلح شامل اند؟ آیا دیدگاه قشر زنان در رابطه به مسایل صلح مد نظرگرفته شده است؟ شورای عالی صلح چه برنامه هایی برای زنان در کمیته های صلح ولایتی داشته است؟
بعداً امان الله عزیزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بلخ به پاسخ این پرسش ها پرداخته، جوابات قناعت بخشی را ارائه نمود. وی به اشتراک کننده گان تصریح نمود که نظر به لایحۀ وظایف شورای عالی صلح، فعالیت ها از جانب آن شورا ارزیابی گردیده، مطابق استراتیژی جدید در سطح رهبری شورا و کمیته های صلح ۳۴ ولایت افغانستان، زنان مستقیما در فعالیت های عملی پروسۀ صلح با مردان سهیم اند. موصوف به ادامۀ پاسخ ها افزود که شورای عالی صلح مصمم است تا مطابق قطعنامۀ  ۱۳۲۵شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر نقش زنان در صلح و امنیت،  اقدامات عملی را روی دست گیرد؛ همچنان درین مباحثات تأکید بعمل آمد که صلح پایدار زمانی بوجود می آید تا برای زنان در پروسۀ صلح نقش اساسی داده شود.
img balkh women partcipation peace jadi 5 2متعاقباً بانو حلیمه خالقی مسؤول دفتر زنان برای زنان افغان در مزارشریف در رابطه به جایگاه زنان در پروسۀ صلح صحبت نموده یاد آور شد که زنان در ادوار تأریخ و هم اکنون فرزندانی را تربیه و به جامعه تقدیم کرده اند که هر یک از آنان مقام های زعیم و رهبر را احراز نموده اند. وی در ادامه گفت که در کشور ما زنان مانند مردان مسؤولیت های مهمی را انجام میدهند و میتوانند در پروسۀ صلح نیز نقش ارزنده یی را ایفاء نمایند.
همچنان خانم سوریا باور استاد پوهنتون بلخ و مسؤول شورای اجتماعی برای تحکیم صلح در آن ولایت و استاد ادیب کیومرث استاد پوهنتون بلخ، هر یک  حضور زنان  را در همه برنامه های دولتی و پروسۀ صلح در حال پر رنگ شدن توصیف نموده، اظهار آرزومندی کردند که در تصمیم گیری های مهم دولتی  به زنان نقش بیشتری داده شود.  گفتمان با دعای خیر و فلاح مردم افغانستان خاتمه یافت.

خبرنامه جدید

سولې او پخلاینه

Peace Reconciliation Booklet Pashto Page 01

صلح و آشتی

Peace Reconciliation Booklet Dari Page 01