Language Switcher

RJ Social Icons

ورکشاپ صلح و رسیده گی به حقوق زنان و جوانان در هرات

ورکشاپ آموزشی دو روزه یی زیر نام « چگونه گی رسیده گی به حقوق زنان وجوانان جهت رفع مشکلات شان» به تاریخ ۱۰ جدی سال روان در ولایت هرات دایر گردید.
img herat peace for youth women workshop jadi 10درین ورکشاپ که از سوی مؤسسۀ آموزش برای صلح (PTRO) با هماهنگی  کمیتۀ صلح ولایتی هرات، در سالون کنفرانس های دفتر (PTRO) برگزار شده بود، مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی هرات، مسؤولین برخی از نهاد های دولتی، فعالین مدنی، استادان و محصلان پوهنتون هرات و تعدادی از زنان و جوانان اشتراک ورزیده بودند.
محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت، سپس غلام فاروق راسب مسؤول دفتر آموزش برای صلح در ارتباط به هدف برگزاری ورکشاپ مذکور و راه های  حل چالش هایی که فرا راه  زنان و جوانان قرار دارد صحبت نموده متذکر شد که زنان و جوانان باید در راستای فعالیت های شان در زمینۀ تأمین صلح، مشکلات و پرابلم های خود را با تیم دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات درمیان گذارند.
بعداً احمد یما امینی رئیس دارالانشاء و منشی کمیتۀ صلح ولایتی هرات ضمن قدردانی از فعالیت های زنان و جوانان در راستای چگونه گی اعمار و تأمین صلح اجتماعی و نقش و مشارکت آنان درین زمینه صحبت نموده ضمن اشاره اهداف استراتیژی جدید شورای عالی صلح متذکر شد که درآیندۀ نزدیک بوردهای مشورتی جهت رسیده گی به خواست ها و نگرانی های جوانان و زنان ایجاد و همچنان جایگاه فعالین مدنی و نقش شان در روند صلح کشور برجسته تر خواهد شد.
ورکشاپ با قرائت دعائیه توسط یک تن از اشتراک کننده گان خاتمه یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶