Language Switcher

RJ Social Icons

حل منازعۀ قومی در پروان

به یک منازعۀ قومی که منجر به قتل و خشونت میان دو خانواده در ولایت پروان شده بود نقطۀ پایان گذاشته شد. در محفلی که به همین مناسبت به تأریخ ۱۸ عقرب در منطقۀ img parwan folks dispute resolution aqrab 18 1قلعۀ خواجه مرکز پروان تدویر یافته بود، محمد عاصم عاصم والی پروان، صدیق احمد عثمانی وکیل مردم پروان در شورای ملی٬ رئیس کمیتۀ صلح ولایتی پروان،  رئیس شورای علمای پروان، رئیس و اعضای شورای ولایتی وده ها تن از بزرگان، متنفذین و علمای آن ولایت اشتراک داشتند.
 درین محفل غلام بهاوالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان، مولوی جاوید رئیس شورای علمآی پروان و چند تن دیگر هرکدام بالنوبه پیرامون جایگاه و اهمیت عفو و گذشت از دیگاه دین مقدس اسلام و وحدت و یکپارچه گی میان مسلمانان به تفصیل صحبت نموده، مردم را به صلح و همبسته گی دعوت کردند.
img parwan folks dispute resolution aqrab 18 2سپس والی پروان از تلاش های بزرگان در حل این منازعه ابراز امتنان نموده از هر دو خانواده خواست که در آینده کوشش کنند دو ستی و اخوت خود را حفظ و در تحکیم آن تلاش ورزند تا بار دیگر اختلافات میان شان بروز نکند.
دراخیر هر دو فامیل با هم آشتی نمودند و منازعه میان شان  پایان یافت.
قابل ذکر است که دو ماه قبل در اثر این منازعه که با برخورد لفظی آغاز یافت، دو تن از هر دو فامیل کشته شدند.

تقویم سال ۱۳۹۶