Language Switcher

RJ Social Icons

بزرگان قومی بادغیس از پروسۀ صلح حمایت میکنند

جلسۀ آگاهی دهی برای بزرگان قومی ولایت بادغیس در مورد ارزش صلح به تأریخ ۱۷  عقرب سال روان با اشتراک رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس، سرپرست ریاست img badghis leaders folks support peace pros aqrab 17اطلاعات و فرهنگ بادغیس و وکلای نواحی چهار گانۀ شهر قلعه نو در تالار جلسات کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس برگزار شد.
جلسه با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید آغاز گردید سپس الحاج عبدالخلیل اچکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس ضمن صحبت پیرامون ارزش صلح در حیات انسانها و جوامع بشری بخصوص کشور ما، پلان استراتیژی جدید شورای عالی صلح را نیز برای اشتراک کننده گان تشریح نمود. وی همچنان نقش بزرگان قومی، وکلای نواحی شهر را در راستای تامین صلح وثبات در جامعه برازنده توصیف کرده، ابراز آرزومندی نمود که فرهنگ همدیگر پذیری و صلح خواهی در کشور عزیز ما نهادینه گردد تا مردم ما بتوانند درفضای اخوت، صمیمیت وبرادری زنده گی نمایند.
 سپس منشی رمضان به نماینده گی از ادارۀ اقوام وقبایل پیرامون گرد همایی بزرگان قومی ونقش آنان درروند صلح ومصالحۀ ملی صحبت همه جانبه نموده، ازبزرگان قومی خواست تا در روند صلح و مصالحۀ ملی سهم فعال داشته باشند.
در اخیر بزرگان قومی و وکلای نواحی نظریات وپیشنهادات مشورتی شان را برای بهبود فعالیت های پروسۀ صلح مطرح و آماده گی خویش را به حمایت از پروسۀ صلح ابراز نمودند. نشست با دعای خیر پایان یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶