Language Switcher

RJ Social Icons

زنان در ترویج فرهنگ صلح از طریق خانواده رول مهم دارند

بمنظور آگاهی دهی درمورد صلح به زنان ولایت بادغیس، به تأریخ ۱۶ عقرب سال روان جلسه یی با اشتراک هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس، مسؤولین ریاست امور زنان  و ریاست اطلاعات و img badghis women role in peace culture family aqrab aqrab 16 1فرهنگ بادغیس در تالار کنفرانس های ریاست امور زنان آن ولایت دایر شد.
جلسه با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازگردید، بعداً الحاج خلیل خان اچکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس پیرامون ارزش صلح صحبت همه جانبه نموده، ضمناً پلان ستراتیژی جدید شورای عالی صلح را به اشتراک کننده گان محفل تشریح نمود و از همۀ حاضرین خواست تا بمنظور تحقق اهداف  ستراتیژی جدید که همانا برقراری صلح، ثبات و امنیت در کشور است، تلاش نمایند و تاکید ورزید تا آنان مانند زنان نامدار کشور که در ادوار تاریخ اسلام از خود برازنده گی نشان داده اند باید نقش خویش در پروسۀ صلح برجسته سازند.
img badghis women role in peace culture family aqrab aqrab 16 2سپس محترمه زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان بادغیس طی صحبت خود گفت که زنان میتوانند نقش موثری در پروسۀ صلح و مصالحه ملی ایفا نمایند. وی با برجسته ساختن وظایف زنان به اساس ستراتیژی جدید صلح گفت که زنان در ترویج فرهنگ صلح اجتماعی از طریق خانواده رول مهم دارند که از همین جهت نقش زنان در فعالیت های صلح مؤثر است.
خانم شیرزاد مشارکت زنان را در ابعاد مختلف حکومت داری احتمی دانسته و تاکید داشت که مشارکت خانم ها در حکومت، زمینۀ بهتر تحقق صلح را مساعد میسازد.
سپس سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بادغیس از فعالیت کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس با قدردانی یاد آوری نموده، ذهنیت سازی را کلید اصلی برای رسیدن به صلح عنوان کرد. وی همچنان از جوانان، فعالین مدنی و خانم ها خواست تا در ترویج فرهنگ صلحخواهی از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند. محفل با دعای خیر اختتام یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶