Language Switcher

RJ Social Icons

محترم استاد خلیلی: دشمنان صلح کدام قوم خاص را نه، بلکه بشریت را هدف قرار میدهند

جلسۀ هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح قبل از ظهر امروز چهار شنبه مؤرخ ۳عقرب ۱۳۸۶ تحت ریاست محترم استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در تالار img kabul hpc exect mems meeting aqrab 3 1کنفرانس های این شورا دایر گردید.
درآغاز آیاتی از کلام پاک الهی توسط محترم مولوی عطاء الله لودین عضو هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح تلاوت گردید، سپس محترم استاد محمد کریم خلیلی ضمن ابراز خیرمقدم به اشتراک کننده گان جلسه، پیرامون انکشافات اخیر سیاسی در زمینۀ صلح صحبت نموده  گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند؛ همه تشنۀ صلخ اند و باید تلاش های بیشتری صورت گیرد تا ریشۀ جنگ و نا امنی در کشور خشکانیده شود. ایشان همچنان متذکر شدند در جنایاتی که   دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان انجام میدهند، کدام قوم خاصی به گونۀ مشخص مورد هدف قرار ندارد بلکه آنان از همۀ مردم افغانستان و در مجموع از همۀ بشریت قربانی میگیرند.
img kabul hpc exect mems meeting aqrab 3 2رئیس شورای عالی صلح با اشاره به تحولات سیاسی کشور، منطقه و جهان در زمینۀ صلح یاد آور شدند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی صلح تلاش های مشترکی را برای ایجاد و تقویتت اجماع ملی که در آن همۀ افغانها بخاطر تحقق صلح پایدار متشکل شوند، انجام داده اند و از مخالفین نیز آرزو برده میشود تا درین راستا به خواست مردم افغانستان حرمت گذارند و رسیدن به این آرزو را سریع تر سازند.
متعاقباً محترم داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای پروسۀ صلح و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی ابتداء در مورد اجراآت شورای عالی صلح صحبت معلوماتی ارائه نموده یاد آور شد که در اینده نزدیک بمنظور بهبود کیفیت کاری کمیته های صلح ولایات، برمبنای پلان تنظیم شده، هیئت هایی از شورا به ولایات ننگرهار، هلمند، بلخ و پکتیا سفر مینمایند و در جهت بهتر شدن کار کمیته های یاد شده رهنمود ها و مشوره های لازم داده شده است. رئیس دارالانشاء متذکر گردید که در زمینۀ طرح تشکیل بورد های مشورتی نیز کار عملی انجام یافته و مهمتر از همه با چهار جریان سیاسی کشور شورای حراست و ثبات، شورای عالی احزاب جهادی و سیاسی، جمعیت اسلامی و حزب اسلامی نشست هایی تدویر میگردد.
محترم خپلواک در مورد انکشافات صلح افغانستان نیز روشنی انداخته، از نشست چهار جانبۀ صلح و نشست اتحاد علمای اسلام در قطر یاد آوری نموده، حمایت قاطع اشتراک کننده گان این نشست ها از روند صلح افغانستان را یک دستاورد بزرگ به سود کشور و منطقه خواند.
محترم خپلواک در ادامۀ سخنانش یکبار دیگر به تداوم کار شورا با جریان های سیاسی کشور جهت حمایت آنان از پروسۀ صلح اطمینان داد.
همچنان درین نشست، کمیتۀ مطبوعات شورای عالی صلح نیز گزارش کاری خویش را ارائه نمود که از سوی جلسه تأکید گردید تا کمیتۀ مذکور، فعالیتهای مطبوعاتی خویش را در سطوح مختلف به نفع صلح و همدیگر پذیری گسترش دهد.
جلسۀ هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطروحه، با قرائت دعائیۀ خیر برای صلح و تعالی کشور پایان یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶