Language Switcher

RJ Social Icons

روز جهانی صلح در غور گرامیداشت گردید

در یک گرد هم آیی باشکوهی که به تأریخ ۳۰ سنبلۀ سال روان در سالون کنفرانس‌های مقام ولایت غور تدویر یافته بود از روز جهانی صلح بزرگداشت بعمل آمد.
img ghor peace day celebration sonbula 30 1درین همایش که والی غور، رئیس و اعضای شورای ولایتی، رئیس و اعضای کمیتۀ صلح ولایتی، مسؤولین ادارات دولتی، رئیس و اعضای شورای علماء، فعالان جامعۀ مدنی، بزرگان قومی، زنان و جوانان حضور داشتند، پس از تلاوت آیاتی از کلام الهی، غلام ناصر خاضع  والی غور، ضمن تشکر و قدردانی از مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی غور بخاطر برگزاری روز جهانی صلح، این روز را پیام آور صلح خوانده، آرزومند تأمین صلح و ثبات و قطع جنگ در سراسر جهان، بخصوص در کشور زجر دیدۀ افغانستان گردید. والی غور خطاب به طالبان گفت:
آنهایی که در برابر دولت و مردم افغانستان در حال جنگ هستند، باید به گفته خداوند جل جلا له که « و الصلح و خیر » است، عمل کنند و دست از جنگ و ویرانی بردارند. چون هیچکس از راه جنگ و خونریزی به قدرت نرسیده‌ است. مردم افغانستان همیشه در طول تاریخ در برابر تجاوزگران، مردانه وار ایستادند و نگذاشتند تا دشمنان به اهداف شوم شان برسند.»
 بعداً رئیس کمیتۀ صلح ولایتی غور نیز روز جهانی صلح را در زنده گی بشریت یک روز مهم و تأریخی خوانده، علاوه نمود که  پیام img ghor peace day celebration sonbula 30 2صلح عبارت از بازسازی، ثبات، آرامش و رشد معارف است. اما، پیام جنگ فقر، بدبختی، خونریزی و ویرانی است. وی یک بار دیگر مخالفین مسلح را به صلح دعوت نموده، خطاب به آنان گفت که از راه جنگ و خشونت هیچ‌ گاه به اهداف تان نمی‌رسید، ما خواست‌های مشروع تان را احترام می ‌کنیم.
همچنان درین محفل مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علمای غور، مبارک رضایی رئیس کمیسیون حقوق بشر غور، فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور، حیدر علی اعتمادی بزرگ قوم و خدایار واقف رئیس نهادهای جامعۀ مدنی غور نیز هریک در ارتباط به روز جهانی صلح به تفصیل صحت نموده، ضمن ارائۀ پیام‌ های شان به این مناسبت، از مخالفین مسلح خواستند تا به روند صلح بپیوندند و بیش از این فریب کشورهای منطقه و کسانی را نخورند که پلان‌های شومی علیه کشور و مردم عزیز ما دارند. محفل با دعای خیر پایان یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶