Language Switcher

RJ Social Icons

همایش مردم فراه بمناسبت روز جهانی صلح

به مناسبت روز جهانی صلح به تأریخ ۳۰ سنبلۀ سال روان محفل با شکوهی در صالون جلسات مقام ولایت فراه تدویر یافت. درین همایش که از سوی کمیتۀ صلح ولایتی فراه img farah peace day celebration sonbula 30 1و مقام ولایت فراه تدویر یافته بود، والی و برخی از مسؤولین ادارات دولتی فراه، رئیس و اعضای کمیتۀ صلح ولایتی فراه، فعالین جامعۀ مدنی، علماء، موسفیدان، زنان و جوانان اشتراک ورزیده بودند. محفل با تلاوت آیاتی از کلام الهی آغاز گردید بعداً محمد یونس رسولی معاون و سرپرست مقام ولایت فراه در مورد برگزاری روز جهانی صلح در سراسر جهان به ویژه در کشور ما صحبت نموده، این روز تأریخی را نقطۀ عطفی در همبسته گی بشریت منجمله مردم افغانستان مهم و ارزنده خواند. وی همچنان از مخالفین مسلح خواست تا به روند صلح بپیوندد.
سپس عطا الله فکری رئیس محاکم ولایت فراه در رابطه به صلح از نگاه دین مقدس اسلام صحبت نموده و بر استناد از آموزه های دین مبین اسلام گفت:
 اگر بین دو گروه از مسلمانان نزاع بمیان می آید این وظیفۀ گروه سوم  بی طرف است تا بخاطر حل منازعه دست به کار شود. ازین رو علمای کرام همان گروه سوم بی طرف خواهند بود و باید نقش شان را در برقراری صلح بیشتر سازند. موصوف در ادامه از ملا امامان خواست تا با تبلیغات خویش در پرتو احکام دین مبین اسلام، از مخالفین مسلح بخواهند تا از جنگ img farah peace day celebration sonbula 30 2دست کشیده و راه صلح و مذاکره را در پیش گیرند.
متعاقباً الحاج مولوی ضیاء الدین آخند زاده رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فراه در مورد روز جهانی صلح به تفصیل صحبت نموده گفت: سالها جنگ  در کشور عزیز ما  ثمری جز کشتار، تباهی و ویرانی چیز دیگری نداشته است. ازین رو خواهش ما از تمام مردم بخصوص علماء و متنفذین این است تا بخاطر برقراری صلح با کمیتۀ صلح ولایتی فراه همکاری نموده و با رسانیدن پیامهای صلح به مخالفین مسلح، آنان را برای پیوستن به صلح دعوت نمایند تا یک صلح پایدار در کشور عزیز ما بر قرارگردد.
 همچنان درین همایش خیرمحمد نورزی معاون شورای ولایتی فراه و نماینده های شورای ولایتی و جامعۀ مدنی نیز در مورد روز جهانی صلح صحبت های همه جانبه نمودند.
محفل  با دعای خیر برای صلح و سعادت مردم افغانستان به پایان رسید.

تقویم سال ۱۳۹۶