Language Switcher

RJ Social Icons

حل اختلافات قومی در غوریان ولایت هرات

منازعه یی که از مدت یک سال به این طرف میان دو خانواده از قوم علیزایی در قریۀ گزه و رشنان ولسوالی غوریان ولایت هرات جریان داشت و تنش های خونین را img herat despute reso ghoryan saratan 28 1بوجود آورده بود، با سعی وتلاش ریاست اقوام و قبایل ولایت هرات، رهبری مقام ولایت، همکاری کمیتۀ صلح ولایتی هرات و پا درمیانی بزرگان قومی، علماء و رحانیون آن ولایت حل و فصل گردید.
درهمایش بزرگ قومی که به تأریخ ۲۸  سرطان سال روان به این مناسبت در تالار شورای انکشافی ولسوالی غوریان برگزار شده بود، محمد جمعه عدیل سرپرست ولایت هرات، مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی ، نماینده های مردم هرات در شورای ملی و شورای ولایتی، علماء، متنفذین قومی، روسای ادارات دولتی و بیش از ۵۰۰ تن از اهالی ولسوالی غوریان ولایت هرات اشتراک ورزیده بودند، درآغاز محفل داکتر نذیر احمد حیدر زاده رئیس سرحدات، اقوام و قبایل هرات در مورد اختلاف بوجود آمده میان دو خانوادۀ قوم علیزایی معلومات داده، ضمن قدر دانی از همکاری کمیتۀ صلح ولایتی هرات و بزرگان قومی در حل این منازعه، متعهد گردید تا در حل هرگونه اختلافات احتمالی در آن ولایت تلاش جدی نماید.
img herat despute reso ghoryan saratan 28 2همچنان محمد جمعه عدیل سرپرست مقام ولایت هرات و سایر سخنرانان هریک سید عبدالکریم زاهد ولسوال غوریان، غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه با مواد مخدر، سردار بهادری و نوراحمد حیدری اعضای شورای ولایتی، عبدالسلام قاضی زاده نماینده پیشین مردم در شورای ملی، مولوی عبدالحمید طاهری رئیس شورای علمای غوریان و نثار احمد فیضی غوریانی بالنوبه در مورد حل تنش های قومی و نقش آن در جهت تامین صلح و ثبات وهمچنان تقویت همگرایی، صمیمیت و اخوت در بین مردم به تفصیل صحبت نموده ضمناً از مخالفین مسلح نیز تقاضا نمودند تا از خشونت و کشتار مردم بیگناه دست بردارند و به پروسۀ صلح بپیوندند.
 دراخیر محفل بزرگان هر دو خانواده همدیگر را در آغوش گرفته با هم آشتی نمودند و تعهد سپردند تا برادروار درکنار یکدیگر زنده گی نمایند. همچنان برای چند تن از کسانی که در زمینۀ حل این اختلافات تلاش بیشتر نموده بودند تقدیرنامه هایی اهداء گردید. محفل با دعای خیر برای صلح و سعادت مردم افغانستان پایان یافت.

تقویم سال ۱۳۹۶