Language Switcher

RJ Social Icons

تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در بغلان

از روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر و هفتۀ بسیج ملی علیه مواد مخدر به تأریخ ۲۲ سرطان سال روان در ولایت بغلان تجلیل بعمل آمد.
درین محفل که در تالار کنفرانس های آن ولایت تدویر یافته بود والی ولایت بغلان، مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی بغلان، رؤسای ارگان های دولتی، متنفذین ، بزرگان اقوام و فعالین نهاد های مدنی اشتراک img baghlan anti narco day celeb saratan 22 1ورزیده بودند.
نخست پیام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به خوانش گرفته شده متعاقبا رئیس محکمه استیناف و همچنان خطیب مسجد جامع شهر پلخمری هر یک بالنوبه در رابطه به اضرار و پیامد های ناگوار مواد مخدر در پرتو آیات قرآنکریم و احادیث نبوی صحبت های  همه جانبه نموده و ضمن حرام دانستن انواع مسکرات، این پدیدۀ منحوس را عامل از بین بردن عقل سلیم انسان دانست.
سپس عبدالحی نعمتی والی ولایت بغلان طی صحبتی به مبارزه پیگیر ادارات ذیربط در امر جلوگیری از کشت، تولید و ترافیک این پدیده تأکید ورزیده، نقش همه اقشار جامعه، بخصوص علمای کرام را ازطریق مساجد و منابر در محو آن مؤثر و ارزنده خواند.
بعداً عبدالصمد ستانکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بغلان طی صحبتی متذکر شد که مواد مخدر باعث ایجاد تشنج و نا امنی در جامعه گردیده و کشت و تکثیر آن منحیث یک چالش بزرگ در برابر صلح و تامین امنیت در کشور بوده و دشمنان افغانستان برای دوام جنگ و بقای خود شان ازین پدیده سود می برند.
نشست با دعای خیر و فلاح مردم افغانستان  و تامین صلح و ثبات در کشور پایان یافت.

img baghlan anti narco day celeb saratan 22 2

تقویم سال ۱۳۹۶