د مظلوم ولس یو مقدس ارمان

لیکوال: عابدجګړه د ټولو تباهیو، بربادیو او بدمرغیو سرچینه ده د ملتونو ژوند اخلي او راتلونکو نسلونو ته بد میراث پریږدي، افغان مسلمان او مجاهد ملت د جګړو له امله سخت ځوریدلی،...

ادامه بخوانید...

نقش زنان در تأمین صلح

نگارنده: منیره نیکخواهصلح دریک نگاه معنای، سازش، آشتی وزیست مسالت آمیز را،  احتواء مینماید، اما در نگاه دقیق تر به وضعیت ومرحله فراتر ازفقدان جنگ  در جامعه  تعبیر...

ادامه بخوانید...

چالش ها وموانع صلح درافغانستان

نگارنده: محمدی موضوع مذاکره با مخالفین مســلح دولت افغانستان به عنوان یک موضــوع محوری وقابــل تأمل است که از چندی بدینسو درمحــراق توجــه نــظام جمهـــوری اســـلامی...

ادامه بخوانید...

زنان ازنظرپیامبراسلام صلی الله علیه وسلم

زنان قبل از اسلام نه تنها ازحقوق اولیۀ انسانی بهره ای نداشتند بلکه دربرخی جوامع، زنان پست به شمار می آمدند. درچنین روزگاری که زن ارزش واعتباری نداشت، پیامبراکرم صلی الله...

ادامه بخوانید...

دسترسی به صلح وامنیت حق ونیازمبرم مردم افغانستان است

 افغانستان بعد از جنگ به صلح وامنیت ، ترقی وانکشاف ضرورت دارد جنگ درافغانستان به سود هیچ طرفی نیست درطی 35 سال مداخلات بی شرمانه دشمنان ، کشور ما به ویرانه  تبدیل شد...

ادامه بخوانید...

صلح امنیت ومصؤنیت را بار میآورد

صلح امنیت ومصؤنیت را بار میآورد  دین مقدس اسلام آئینی است که همه اصول وقوانین آن از طرف خالق کائنات فرود آمده والله تعالی  این نظام را بخاطری اسلام نامیده است که مفهوم...

ادامه بخوانید...

زنان الگو درقرآن کریم

خداوند(ج) درقرآن کریم برای تربیت انسان شیوه های مختلفی ارائیه می فرماید . روشهایی که هرکدام تاثیری خاص برروح وروان ومنش رفتاری انسان می گزارد . روشهای همچون بشارت به نعمتهای...

ادامه بخوانید...

نقش مردم در روند صلح ، فرصت ها و چالش های بزرگان آقوام

در تحولات اجتماعی ، حرکتهای آزادی بخش ، نهضت های اصلاحی ، پیشرفت کشورها در عرصه های علمی ، اقتصادی ، سیاسی، برقراری ثبات و امنیت پایدار و آبادی سرزمینها نقش مردم نه تنها...

ادامه بخوانید...

صلــح از دیدگــاه اســـلام

تتبع و نګارش داکتر معظمه  نعیم  زی کشورعزیزمان افعانستان از مدت ها به  این سوتحت عناوین مختلف درآتش خانمان سوز جنگ و بدبختی، مظلومانه می سوزد و بخش اعظم هست و بود آن...

ادامه بخوانید...

نگاه گذرا بر اساسات کلی پروسۀ صلح و مصالحۀ ملی

بسم الله الرحمن الرحیمو اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا     (قرآن كريم) استاد محمد اسماعیل قاسمیارعضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح ازآنجا كه...

ادامه بخوانید...