مذاکرات رسمی شورای عالی صلح با هیئت حزب اسلامی

به اشتراک بگذارید

کابل- افغانستان

شورای عالی صلح امروز مؤرخ ۲۷ حوت سال ۱۳۹۴ هجری شمسی اولین دور مذاکرات مستقیم را با هیئت عالی رتبه حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری انجنیر گلبدین حکمتیار در کابل برگزار کرد.

هیئت حزب اسلامی افغانستان که اخیراً به دعوت شورای عالی صلح به کابل سفر نموده است بریاست محترم انجینر محمد امین کریم و به عضویت عتیق الله صافی با هیئت رهبری شورای عالی صلح تحت ریاست فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی، معاون ارشد محترم استاد محمد کریم خلیلی و معاونین این شورا دور مقدماتی مذاکرات رسمی صلح را اغاز نمود.

برقراری صلح عادلانه و پایدار که از اهداف دایمی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان  میباشد و دایماً برای رسیدن به این هدف مقدس تلاش های خستگی ناپذیر را انجام داده است به سلسله این تلاشها خوشبختانه حزب اسلامی افغانستان به دعوت رهبری جدید شورای عالی صلح لبیک گفته و وارد مذاکرات مستقیم گردیدند.

در حاشیه این مذاکرات مستقیم بین الآفغانی محترم محمد ایوب رفیقی رئیس دار الانشای شورای عالی صلح و محترم انجینر محمد امین کریم در کنفرانس مشترک مطبوعاتی اشتراک نموده، و هر دو جانب بر ضرورت رسیدن به صلح پایدار از طریق مذاکرات تاکید ورزیدند.

 در این کنفرانس تصریح گردید که روند مذاکرات فی مابین شورای عالی صلح و حزب اسلامی ادامه خواهد داشت و مردم افغانستان از پیشرفتها در این راستا در جریان قرار خواهند گرفت.

شورای عالی صلح یک بار دیگر از تمام مخالفین مسلح میخواهد که داعیه اسلامی و ملی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان را لبیک گفته و مانند حزب اسلامی افغانستان به روند گفتگوهای مستقیم بپیوندند تا بیشتر از این از جنگ، ویرانی  و خونریزی مردم بیدفاع افغانستان جلوگیری بعمل اید.

شورای عالی صلح

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.