۲۴ تن از مخالفین مسلح در بادغیس با پروسۀ صلح یکجا شد

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ پیوستن هموطنان ما به پروسۀ صلح، به تاریخ ۲۲ جدی سال روان، ۲۴ تن از مخالفین  مسلح در ترکیب سه گروه به فرماندهی سر گروپ های آنان به نام های ملا نیک محمد ولد علی محمد، ملا عبدالرحیم  ولد عبدالواسیع و ملا محمد عمر ولد محمد یعقوب در مربوطات ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس فعالیت های ضد دولتی داشتند با درک از بیهوده گی جنگ و برادرکشی دست از خشونت برداشته، با برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز یکجا شدند.
در محفل پیوستن گروه متذکره به پروسۀ صلح که با اشتراک رئیس کمیتۀ صلح، رئیس شورای ولایتی، برخی از مسئولین امنیتی، بزرگان و موسفیدان ولایت بادغیس در آن ولایت تدویر یافته بود، عبدالخلیل اڅکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس بازگشت آنان را به خانه و کاشانۀ شان خیرمقدم گفته، از آنها خواست تا بخاطر تأمین صلح و ایجاد فضای عاری از جنگ و خشونت برای مردم خویش با دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری نموده، سایر هموطنان ما را که در کنار مخالفین قرار دارند از ارزشهای انسانی و اسلامی صلح و مصالحه با خبر سازند تا آنها نیز از قتل و کشتار مردم بیگناه دست بکشند و زنده گی آبرومندانه را از سر گیرند.

گزارش می افزاید که افراد متذکره با سلاح ها و مهمات مختلف النوع مجهز بودند، که سلاح های خویش را به برنامۀ دایاگ تحویل نموده، زنده گی عاری از جنگ و خشونت را در سایۀ صلح آغازکردند.
محفل پس از اهدای یکمقدار تحایف به اعضای گروه پیوست شده به پروسۀ صلح با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.