۱۵ گـروپ از مخالفـین مسـلح در بادغیس با پروسۀ صلح یکجا شد

به اشتراک بگذارید

بسلسلۀ پیوستن گروه های مسلح مخالف به پروسۀ صلح در کشور، به تاریخ ۲۰ سرطان سال روان در ولایت بادغیس، به تعداد ۱۵۰ تن از مخالفین مسلح که شامل ۱۵ گروپ بودند، از مخالفت با دولت دست کشیده با پروسۀ صلح یکجا شدند.

به گزارش از ولایت بادغیس، افراد متذکره که سر گروپی آنان را بازمحمد فرزند رئیس گل محمد باشندۀ اصلی ولسوالی آبکمری بعهده داشت و در سـاحات ولسوالی آبکمری و قریه جات نهرآب، چاه سنگی و قریۀ بره خانۀ ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس مشغول فعالیت های ضد دولت بودند، با آگاهی از ارزش صلح و انکشافات اخیر در پروسۀ صلح کشور، از خشونت و برادر کشی دست کشیده، پس از تحویل دهی سلاح ها و مهمات جنگی دست داشتۀ شان به نیرو های امنیتی ولایت بادغیس، به خانه و کاشانۀ خویش بر گشتند.

img_joining_badghis_saratan_20_1

در محفلی که به این مناسبت در آن ولایت تدویر یافته بود ابتداء منشی  کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس بازگشت این هموطنان ما را به صلح خیر مقدم گفته از آنان خوست تا در زمینۀ گسترش صلح و پیوستن سایر مخالفین به روند صلح با دولت و مردم خود همکاری نمایند و نگذارند که دشمنان صلح و ثبات افغانستان، ملت مظلوم ما را به خاک و خون بکشانند.

همچنان سرپرست مقام ولایت بادغیس نیز ضمن ابراز خیر مقدم به پیوست شده گان پروسۀ صلح، از ایشان تقاضا نمود  تا در تأمین صلح وثبات با نیرو های امنیتی  بادغیس همکاری نمایند و سایر مخالفین را تشویق نمایند تا ازجنگ   دست کشیده به طرف صلح رو آورند.

 محفل پس از توزیع یک مقدار تحایف به بازگشت کننده گان با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.