یک گروپ پنج نفری مخالفین مسلح در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوست

به اشتراک بگذارید

یک گروپ پنج نفری مخالفین مسلح بتاریخ 17 جدی سال 1391 در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوست. گروپ متذکره که تحت رهبری حیات الله در مناطق مختلف ولایت ننگرهار به فعالیت های ضد دولتی مصروف بود، اخیرا اسلحه خود را که شامل 3 میل کلا شینکوف ، یک میل راکت انداز و یک برنو بوده به مسول دایاک ولایت مربوطه تسلیم نمود. گروپ نامبرده تعهد هر گونه همکاری را درراستای احیای مجدد کشور اظهار نمود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.