یک گروپ مسلح مخالف در ولایت هرات به پروسۀ صلح پیوست

به اشتراک بگذارید

یک گروپ مسلح 12 نفری به سرگروپی پرویز که از چند سال بدینسو در ساحات ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات فعالیت داشت، با سعی و تلاش کمیتۀ صلح ولایتی هرات و همکاری نیروهای امنیتی این ولایت، طی مراسمی در قوماندانی امنیۀ ولایت هرات به پروسۀ صلح و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز پیوست.

در آغاز این مراسم، صلاح الدین جامی معاون و سرپرست مقام ولایت هرات، از پیوستن این سی و هشتمین گروه مسلح به پروسۀ صلح در ولایت هرات ابراز مسرت نموده اظهار داشت:
“با پیوستن این گروه در منطقۀ هارونی ولسوالی پشتون زرغون، برای ارگانهای انکشافی و بازسازی ولایت هرات زمینۀ سروی و تطبیق پروژه های انکشافی که تا اکنون بخاطر مشکلات امنیتی اجرا نگردیده بود، فراهم میشود و این خدمت ارزنده یی برای مردم است. همچنان در روزهای آتی و قبل از ختم سال ما شاهد پیوستن چند گروه باقیماندۀ دیگر نیز به پروسۀ صلح در ولایت هرات خواهیم بود.”
سپس قومندان امنیۀ ولایت هرات طی صحبتی گفت:
” نیروهای امنیتی افغانستان موظف به تأمین امنیت شهروندان کشور هستند، بناءً من از بابت تامین امنیت این افراد و سایر کسانیکه به پروسۀ صلح می پیوندند اطمینان خاطر میدهم و نیرو های امنیتی تمام تلاش خود را برای ایجاد امنیت واقعی در هرات به خرچ میدهند.”
بعداٌ قوماندان پرویز، سرگروپ این گروه نیز ضمن صحبتی گفت: ” من و تعدادی از جوانان قریه، ابتداء بخاطر تأمین امنیت مردم خود مسلح شدیم و در مقابل عوامل تهدید کننده ایستاده گی نمودیم ولی در جریان گذشت زمان بین ما و نیروهای دولتی مشکلاتی ایجاد شد که بنا برهمین عوامل در مخالفت با دولت قرار گرفتیم؛ اما خوشبختانه امروز با پادرمیانی بزرگان و محاسن سفیدان، این مشکلات حل شده و ما اکنون دست از مخالفت کشیده و سلاح خویش را رسماً به نیروهای دولتی تحویل نمودیم؛ امیدواریم نیروهای دولتی و ارگانهای ملکی با تأمین امنیت مردم در منطقه به نیازمندی های ما رسیده گی نموده، برای ما برنامه های کاریابی و انکشافی را روی دست گیرند تا باشد که از جنگ به سوی آبادی و ترقی کشور به پیش رویم.
قابل ذکر است از زمان شروع پروسۀ صلح در هرات تا کنون 38 گروپ شامل 472 تن از مخالفین مسلح به پروسۀ صلح این ولایت پیوسته اند.

Herat2

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.