یک گروپ از مخالفین مسلح در ولایت غور به صلح پیوست

به اشتراک بگذارید

یک گروپ دوازده نفری مخالفین مسلح تحت فرماندهی ملاعبدالله باشندۀ قریۀ آقاگنبد منطقۀ الله یار مربوط مرکز ولایت غور با سلاح ها و مهمات دست داشتۀ خویش به تاریخ 28 حوت 1392 با پروسۀ صلح یکجا شدند.

درمحفلی که به مناسبت پیوستن گروه متذکره به پروسۀ صلح، در آن ولایت ترتیب یافته بود سیدانور رحمتی والی ولایت غور، الحاج کمال الدین مودودی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی، مسؤولین ارگانهای نظامی وامنیتی و مسؤولین برخی از ادارات ملکی اشتراک ورزیده بودند. درین محفل والی غور پیوست شده گان به پروسۀ صلح را خیر مقدم گفته اظهار آرزومندی نمود تا سایر مخالفین نیز از خشونت دست کشیده و با پروسۀ صلح یکجا شوند. همچنان سر گروپ گروه متذکره نیز ضمن صحبتی وعده سپرد تا در جهت تأمین هر چه بیشتر صلح در آن ولایت به خصوص ساحات محل زیست خویش با همقطارانش تلاش بیشتر نماید. محفل با دعای خیر پایان یافت. 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.