یک گروه ۸۹ نفری در غور با پروسۀ صلح یکجا شد

به اشتراک بگذارید

یک گروه ۸۹ نفری مخالفین مسلح به سرگروپی ملا محمد عارف ولد احمد که در مربوطات منطقۀ سیاه چوب ولسوالی دولینۀ ولایت غور فعالیت های ضد دولتی را انجام میدادند، در نتیجۀ تفاهم با کمیتۀ صلح ولایتی غور و با همکاری مردم آن ولسوالی، به تاریخ ۶ جدی سال روان از خشونت و برادر کشی دست برداشته، پس از تحویل سلاح های خویش به ارگانهای امنیتی ولایت غور با پروسۀ صلح یکجا شند
در محفلی که بمناسبت پیوستن این افراد، با اشتراک هیئت رهبری ولایت غور، تعدادی از متنفذین، علماء و شماری از فعالان جامعۀ مدنی در آن ولایت تدویر یافته بود، عبدالناصر خاضع والی غور، مولوی شمس الدین یتیم عضو کمیتۀ صلح ولایتی غور و برخی از مسئولین امنیتی آن ولایت هر یک طی صحبت های خویش بازگشت این هموطنان را به خانه و کاشانۀ شان خیر مقدم گفته، از آنان خواستند تا بخاطر تحکیم هرچه بیشتر صلح و امنیت در محلات مربوط شان با نیرو های امنیتی آن ولایت همکاری نموده ضمناً تلاش ورزند تا آنعده از هموطنان ما را که در کنار دشمنان مردم افغانستان قرار دارند،

img_ghor_joining_jadi_6_01از واقعیت ها آگاه ساخته، به صلح و زنده گی مسالمت آمیز دعوت کنند
همچنان درین گردهم آیی، ملا گلاب الدین یک تن از پیوست شده گان به نماینده گی از گروه متذکره ضمن شکرگزاری از پیوستنش به پروسۀ صلح وعده نمود تا بخاطر آرامی مردم و تأمین بیشتر صلح در محلات مربوطش سعی و تلاش خسته گی ناپذیر نماید. محفل با دعای خیر پایان یافت.  

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.