یک گروه ۱۵ نفری در بادغیس به صلح پیوست

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ پیوستن مخالفین مسلح به پروسۀ صلح در ولایت بادغیس، به تاریخ ۸ دلو سال روان یک گروه مسلح  دیگر به سرگروپی ملا الله داد ولد سخیداد از ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس همراه با ۱۵تن از افرادش از خشونت و مخالفت با دولت دست کشیده، پس از تحویل سلاح ها و مهمات دست داشتۀ خویش به ارگانهای امنیتی، با پروسۀ صلح یکجا شدند.

در محفلی که به این مناسبت در آن ولایت با اشتراک مسؤولین امنیتی، مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی، بزرگان، و معززین آنجا تدویر یافته بود، سخنرانان در رابطه به مؤفقیت های پروسۀ صلح در کشور و باز گشت هموطنان ما به آغوش خانه و کاشانۀ شان بخصوص در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس که هم اکنون مرحله به مرحله جریان دارد، به تفصیل صحبت نموده، از پیوست شده گان خواستند تا در تطبیق و گسترش برنامۀ صلح با مسؤولین همکاری نمایند.

محفل با توزیع تحایف به افراد پیوست شده به پروسۀ صلح با دعای خیر پایان یافت.  

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.