یک گروه یازده نفری مخالفین مسلح در هرات با پروسۀ صلح یکجا شد

به اشتراک بگذارید

یک گروه یازده نفری مخالفین مسلح به سـرگروپی محمد حسین ولد خان محمد باشنده قریۀ محل دشت ولسوالی گذرۀ ولایت هرات، با برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز یکجا شد.
در محفلی که به این مناسبت به تاریخ ۲۱ دلو سال روان در آن ولایت با اشتراک محمد آصف رحیمی والی هرات، شماری از بزرگان قومی و نمایندۀ دفتر (UNDP)  برگزار شده بود، ابتداء آیاتی از کلام پاک الهی تلاوت گردید سپس یکتن از مسئولین امنیتی ولایت هرات در رابطه به بهبود وضع امنیتی و تأمین صلح و آرامش در آن ولایت صحبت نموده گفت:  این گروه پیوسته به صلح یک بخشی از گروپ هایی بودند که به یک سلسله عملیات و انداخت های راکتی بالای میدان هوایی هرات دست داشتند که با پیوستن شان به پروسۀ صلح، میدان هوایی هرات اکنون در مصؤنیت قرار دارد.

img_herat_joining_dalw_21_1بعداً مولوی غلام سرور بارکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات، پیوستن این گروپ یازده نفری را به پروسۀ صلح یک قدم نیک درجهت تامین صلح و امنیت خوانده، از آنان خواست تا با سایر جوانانی که در صفوف مخالفین مسلح قرار دارند در تماس شده و آنان را به صلح دعوت نمایند.
متعاقباً توریالی طاهری معاون شواری ولایتی هرات ضمن ابراز خوشنودی از پیوستن گروپ متذکره به پروسه صلح، پیرامون وحدت ملی و حمایت مردم از صلح و نیروهای امنیتی صحبت نمود. 
همچنان محمد حسین سردسته این گروه طی صحبتی بخاطر تأمین صلح و امنیت، وعدۀ هرگونه خدمتگزاری صادقانه را سپرد. در اخیر محمد آصف رحیمی والی هرات در ارتباط به تأمین عدالت در جامعه یاد آور شده گفت : شماری از کسانی که به مخالفین پیوسته اند، شعوری نبوده بلکه ناشی از بی عدالتی هایی بوده که در جامعه وجود داشته است، والی هرات وعده سپرد که این مشکلات را هر چه زود تر از میان بردارد.
قابل ذکر است که از شـروع برنامۀ صلح در ولایت هرات به تعـداد ۱۲۲۱ نفر در قالب ۹۹ گروپ از مخالفین مسلح به روند صلح پیوستـه اند کـه  تعـداد ۳۴۷  تن از آنها رد شـده اند.  همچنان از آغاز سـال ۱۳۹۴ به تعداد ۳۲  نفر در قالب سه گروپ  به برنامۀ صـلح، مصالحـۀ ملی و بازگشت به زنده گـی مسالمت آمیز پیوسته اند. 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.