یوناما از تلاشهای شورای عالی صلح حمایت قاطع مینماید

به اشتراک بگذارید

ورکشاپ دو روزه در مورد مذکرات و میانجیگری که مشترکا توسط شورای عالی صلح و هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان تدویر یافته بود مؤفقانه پایان یافت.
در این ورکشاپ که از تأریخ۲۵ الی ۲۶ سنبلۀ سال روان ادامه داشت، معاونین، اعضای هیئت اجرائیه و مجمع عمومی شورای عالی صلح، محترم داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای پروسۀ صلح و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، محترم تادامیچی یامماتو فرستادۀ خاص ملل متحد در افغانستان، و مسئولین دارالانشای شورای عالی صلح اشتراک ورزیده بودند.
در آغاز آیاتی از کلام متبرک قرآن عظیم الشأن توسط محترم حبیب الله فوزی عضو هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح تلاوت گردید، سپس محترم داکتر محمداکرم خپلواک طی صحبت افتتاحیۀ خویش حاضرین را خیر مقدم گفته، متذکر شد که شورای عالی صلح و حکومت افغانستان برای تأمین صلح در کشور متعهد بوده و به تلاش های خود درین راستا ادامه خواهند داد.
رئیس دارالانشای پروسه صلح ضمن اشاره به امضای تفاهمنامۀ صلح با حزب اسلامی img kabul unama workshop sep 16 17 2افغانستان به رهبری محترم گلبدین حکمتیار امیر آن حزب، یاد آور شد که مردم افغانستان از گذشته ها با سنت جرگه آشنایی داشته و همواره اختلافات و سوء تفاهمات شان را با میانجیگری حل و فصل نموده اند. وی همچنان از تجارب بین المللی صلح در برخی از کشور های جهان که به صلح و آشتی انجامیده است یاد اوری نموده، استفاده ازین تجارب را مؤثر و ارزنده خواند.
بعداً فرستادۀ خاص ملل متحد در امور افغانستان، ضمن قدردانی از تلاش های صلح در کشور که به رهبری افغانها و مدیریت شورای عالی صلح انجام می یابد، حمایت کامل سازمان ملل متحد را از این تلاشها ابراز نمود. وی ضمناً به توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی افغانستان اشاره نموده آنرا دستاورد بزرگی در پروسۀ صلح خواند.
سپس کار عملی ورکشاپ توسط پروفیسور برندان دانشمند آیرلیندی آغاز یافت. نام برده که بخاطر آوردن صلح در آیرلیند شمالی نقش ارزنده یی را ایفا نموده است و اکنون در بخش img kabul unama workshop sep 16 17 3میانجیگری و مذاکرات با دفتر مرکزی ملل متحد در نیویارک کار مینماید، تجارب تخصصی و عملی خویش را با اشتراک کننده گان ورکشاپ شریک ساخت.
بعداً اشتراک کننده ها در کار ورکشاپ سهم فعالانه گرفته، طرح ها و نظریات شان را با دیگران شریک ساختند.
ورکشاپ مذکور پس از دو روز کار، مؤفقانه و با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.