یاد بود از قربانیان جنگ در جوزجان

به اشتراک بگذارید

از روز بین‌المللی قربانیان جنگ با تروریزم  روز ۲۴ اسد ۱۳۹۷طی یک گردهم آیی در صالون جلسات مقام ولایت جوزجان گرامیداشت بعمل آمد.  محفل با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید. سپس مولوی لطف الله عزیز ی والی جوزجان در رابطه به قربانیان جنگ با تروریزم و اهمیت زنده گی صلح آمیز صحبت های همه جانبه نموده،  همکاری بیدریغ رهبری مقام ولایت جوزجان را در راستای مبارزه با تروریزم و کاهش جنگ و خشونت وعده نمود. بعداً سایر سخنرانان هر یک خانم حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان، مولوی ولی محمد شیبانی مسؤول روابط عامه واستراتیژیک کمیتۀ صلح ولایتی جوزجان، خانم زویا زلال رئیس شورای زنان ولایت جوزجان، میرویس ابدالی رئیس سرحدات و قبایل جوزجان، عبدالرشید منصور رئیس کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین جوزجا  ن، حفیظ الله ندرت و سید بهاوالدین نماینده های اعزامی کمیسیون مستقل حقوق بشر هریک بالنوبه در رابطه به  روز بین‌المللی قربانیان جنگ با تروریزم صحبت نموده، اظهار آرزومندی نمودند تا صلح سراسری در کشور رونما گردد و به بازمانده گان خانواده های شهدا و قربانیان جنگ های خانمانسوز کشور از طرف مراجع مسؤول  توجه بیشتر مبذول گردد. آنها همچنان طی صحبت های شان از مخالفین مسلح خواستار آن شدند تا به زنده img jawzjan memory victims war asad 24 2گی مسالمت آمیز بر گردند و افزایش قربانیان جنگ را متوقف سازند. محفل با قرائت دعائیه خاتمه یافت.

 

 

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.