گفتمان صلح در بادغیس تدویر یافت

به اشتراک بگذارید

محفل گفتمانی زیر نام “مردم افغانستان و گفتگوی آزاد” با اشتراک علماء، بزرگان، متنفذین، فعالان مدنی، برخی از مسؤولین دولتی ولایت بادغیس و منسوبین کمیتۀ صلح ولایتی آنجا به تأریخ اول دلو ۱۳۹۳ در آن ولایت تدویر یافت.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت سپس قمرالدین شکیب معاون وسرپرست مقام ولایت بادغیس، محمد صدیق عاطف  به نمایند گی از فعالان مدنی، مولوی علاالدین کریمی منشی کمیتۀ صلح ولایتی والحاج بهاءالدین رئیس شوری ولایتی بادغیس هر کدام در رابطه به ارزشهای اسلامی و انسانی صلح و نقش شخصیت های مصلح و وطندوست کشور در آوردن صلح و تحکیم آن به تفصیل روشنی انداختند. بعداً بخش دوم گفتمان که به بحث آزاد اختصاص یافته بود آغاز یافت. درین بحث آزاد اشتراک کننده گان سؤالاتی را در رابطه به چگونه گی راهکار های رسیدن به صلح، عوامل اساسی جنگ و برادر کشی در کشور، مشکلات و دشواری هایی که در برابر مجریان صلح قرار دارد با مسؤولین اشتراک کننده در این گفتمان مطرح نمودند که از سوی آنان پاسخ های لازم ارائه گردید. متعاقباً اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهادات خویش را در رابطه به رفع چالشهایی که در برابر استقرار صلح دایمی در کشور بخصوص ولایت بادغیس قرار دارد با مسؤولین اشتراک کننده مطرح نمودند که پس از بحث و گفتگو پیرامون آنها  جهت دریافت راهکار های لازم، از سوی گرداننده گان مسؤول یاد داشت صورت گرفت. محفل گفتمان با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.