گفتمان رادیویی در بادغیس

به اشتراک بگذارید

بسلسلۀ توضیح و تشریح فیصله های قطعنامۀ یازده ماده یی کنفرانس ملی حمایت علماء از تحکیم صلح  در افغانستان که در سراسر کشور از طریق منابر مساجد و رسانه های صوتی و تصویری جریان دارد، به تاریخ ۱۸ عقرب سال روان گفتمان رادیویی آموزنده یی از طریق رادیو حنظله مربوط ولایت بادغیس اجرا و پخش گردید.
 به گزارش کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس درین گفتمان رادیویی ملا غلام نبی عضو کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس و مولوی محمد حنیف مهربان خطیب مسجد جامع حضرت عمر فاروق آن ولایت در رابطه به ارزش صلح و عواقب اعمال و کردار خشونتگران در دنیا و اخرت از منظر دین مقدس اسلام روشنی انداخته، پیرامون هریک از مواد قطعنامۀ یازده ماده یی کنفرانس ملی حمایت از تحکیم صلح  در افغانستان صحبت های همه جانبه و توضیحی نموده از علماء، بزرگان و همۀ مردم ولایت بادغیس خواستند تا در تطبیق این فیصله های بزرگ ملی بخاطر تأمین صلح و ثبات در کشور متحدانه همکار باشند.

قابل ذکر است که قبلاً به حمایت از قطعنامۀ کنفرانس ملی حمایت از تحکیم صلح  در افغانستان، با اشتراک علماء، بزرگان ، و سایر اقشار ولایت بادغیس کنفرانس وسیعی از طرف شورای علمای آن ولایت تدویر یافته بود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.