گروه پیوست شده به پروسۀ صلح در بلخ: از جنگ متنفریم و هرگز سلاح را در دست نمی گیریم!

به اشتراک بگذارید

به سلسلۀ پیوستن گروه های مسلح مخالف به پروسۀ صلح به تأریخ ۱۲ اسد سال روان یک گروه ۶ نفری مخالفین که مدت سه سال در کوه های البرز ولسوالی چمتال ولایت بلخ فعالیت های تروریستی را انجام میدادند با درک از عواقب ناگوار دنیوی و اخروی اعمال گذشتۀ خویش دست از خشونت برداشته با سلاح های دست داشتۀ خویش با پروسۀ صلح یکجا شدند.

 در محفلی که بمناسبت پیوستن افراد متذکره به پروسۀ صلح با اشتراک برخی از مسؤولین امنیتی و رهبری کمیتۀ صلح ولایتی بلخ در آن ولایت تدویر یافته بود، اعضای گروه مذکور ضمن ندامت از اعمال گذشتۀ شان، نفرت خویش را نسبت به جنگ و برادر کشی ابراز و پس از تحویل سلاح ها و مهمات جنگی خویش به ارگان امنیتی مسؤول آن ولایت، گفتند که با آغاز تازۀ زنده گی صلح آمیز خود همیشه بخاطر تقویت صلح تلاش میکنیم و دیگر هرگز سلاح را در دست نخواهیم گرفت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.