گردهم آیی های صلح در بامیان

به اشتراک بگذارید

محمد ظاهر زهیر والی بامیان و محمد صادق علی یار رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بامیان در گردهم آیی های  مردم ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان اشتراک و در مورد اهداف و برنامه های صلح در کشور سخنرانی نموده، مردم را در آگاهی از ارزش صلح و ثبات در کشور قرار دادند.
درین گرد هم آیی ها که روز های  ۳ و ۴ جوزا در مسجد الغدیر مرکز ولسوالی یکاولنگ و  همچنان در مسجد درۀ چاشت آن ولسوالی طور جداگانه تدویر یافته بود، نماینده گان  احزاب سیاسی،  نماینده گان مردم در شورای ولایتی، ولسوال یکاولنگ، علماء، متنفذین ، جوانان بخش اناث و ذکور وصدها تن از اهالی آن ولسوالی اشتراک ورزیده بودند.
در آغاز این همایش ها قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید، سپس والی بامیان در مورد وضعیت صلح و ثبات در آن ولایت صحبت نموده از مردم خواست تا بخاطر حفظ و تحکیم هرچه بیشتر صلح و امنیت، وحدت و همبسته گی خود را حفظ و از پروسۀ صلح بیشتر از قبل حمایت کنند.
همچنان درین گردهم آیی ها رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بامیان نیز پیرامون صلح و اهداف و برنامه های پروسۀ صلح سخنرانی نموده، یکی از راهای تأمین صلح را تقویت دموکراسی و مردم سالاری خواند و بر نهادینه شدن انتقال قدرت از راه مسالمت آمیز و دور از خشونت اشاره کرد.
img bamyan peace gathering jawza 4 1وی از اشتراک با شکوه مردم درین محافل ابراز قدردانی و تشکر نموده از آنان خواست تا جهت تحقق نهایی صلح، با کمیتۀ صلح ولایتی همکاری نمایند و مردم را در روشنی این اهداف قرار دهند.
در اخیر شماری از بزرگان و معززین حاضر در گردهم آیی ها، هر یک بالنوبه در مورد صلح و مصالحه و ارزش آن در رفاه و خوشبختی مردم به تفصیل صحبت نموده، حمایت کامل خود را از پروسۀ صلح ابراز داشتند. آنها همچنان وعده سپردند تا اهداف نیک و انسانی برنامه های صلح را به همۀ مردم آن ولسوالی برسانند. گردهم آیی ها با دعا های خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.