گرامیداشت از هفتۀ صلح و وحدت ملی در ولایات

به اشتراک بگذارید

ولایت  هرات:

بمناسبت بزرگداشت از هفتۀ صلح و وحدت ملی و اولین سالگرد شهادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی شهید صلح، رهبر جهاد و مقاومت، رئیس جمهور اسبق و نخستین رئیس شورای عالی صلح،  روز۲۹ سنبلۀ سال روان محفل باشکوهی در تالار مولانا جلال الدین بلخی ولایت هرات تدویر یافت. محفل که در آن دکتور داؤود شاه صبا والی هرات، مسؤولین ادارات و شماری از شخصیت های جهادی و شخصیت های سیاسی، فرهنگی، علما، روحانیون،  و بزرگان اقوام حضور داشتند، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز یافت. سپس الحاج مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات پیرامون ابعاد شخصیت رهبرجهاد و مقاومت و شهید صلح، پروفیسور استاد برهان الدین ربانی و نقش ایشان در تأمین صلح و وحدت ملی به تفصیل صحبت نمود.

در محفل متن دو پیام جداگانه به مناسبت گرامیداشت از اولین سالگرد شهادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی که از سوی محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب و آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی فرستاده شده بود به خوانش گرفته شد. متعاقباً دکتور داؤود شاه صبا والی هرات پیرامون هفتۀ صلح، وحدت ملی و خدمات ارزشمندی که پروفیسوراستاد برهان الدین ربانی در دوران جهاد و مقاومت انجام داده بودند و بالاخره جان شیرین خود را در راه صلح و آزادی از دست دادند، صحبت همه جانبه ایراد نمود. همچنان مولوی نیک محمد عضو کمیتۀ صلح ولایتی هرات، الحاج میر عبدالخــالق معــاون اسبق ولایت هرات و حاجی آقای توکلی ، چند تن  از چهره های جهادی و بزرگان قوم در مورد شخصیت و خاطرات شهید صلح، پروفیسور استاد برهان الدین ربانی صحبت نمودند.

ولایت فراه:

به بمناسبت بزرگداشت از هفتۀ شهید و هفتۀ صلح و وحدت ملی روز ۲ میزان جلسۀ مشترک  کمیتۀ  صلح ولایتی فراه و مسؤولین رسانه های آن ولایت برگزار شد همچنان به تاریخ ۳میران جلسه یی با اشتراک  مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی فراه  و تعدادی از اعضای شورای مجاهدین و برخی از اعضای جامۀ مدنی دایر گردید درین نشســت ها در مورد دست آورد هــای کمیتـۀ صلح و نقش شــــورای مجاهدین در عرصۀ حل مناقشات ساحوی و ولایتی و اثرات جامعۀ مدنی در رابطه به صلح و وحدت ملی بحث همه جانبه و تبادله نظر صورت گرفت. گزارش می افزاید که روز ۴میزان  جلسۀ مشترک کمیتۀ صلح و شورای زنان و شاعران نیز در سالون کنفرانس های ریاست شورای زنان ولایت فراه  دایر گردید . درین محفل امیر محمد ایوبی رئیس کمیتۀ صلح در مورد مقام والای شهید صلح استاد برهان الدین ربانی و نقش وی در تأمین صلح و وحدت ملی معلومات همه جانبه ارایه نمود. همچنین پیامهای صلح به حاضرین توضیح و تشریح گردید و سپس یکتعداد از شاعران آثار خود  درمورد صلح را سرودند.

ولایت فاریاب:

ازهفتۀ صلح و وحدت ملی و سالروز شهادت پروفیسور  استاد برهان الدن ربانی شهید صلح  درولایت فاریاب نیز طی محافل جداگانه یی تجلیل بعمل آمد. در محفلی که روز ۲۹ سنبله  در آن ولایت  تدویر یافته بود، احمد فیصل بیگزاد والی فراه، الحاج رحمت الله تر کستانی رئیس شورای ولایتی، الحاج مولوی اسداله جمالی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی، علما، بزرگان اقوام، جوانان و نمایندگان ۱۴ ولسوالی حضور داشتند،  سخنرانان پیرامون ارزشهای صلح و وحدت ملی و اهمیت صلح درجهت تأمین امنیت سرتاسری درکشور به تفصیل صحبت نمودند. به همین مناسبت به تاریخ ۳۰ سنبله، محفل شعر وادب با اشتراک ۷۰ تن از شعرا و نویسنده گان  در سالون هوتل شهر داری ولایت فاریاب برگزار گردید  که شعرا و نویسندگان آثار خود را در رابطه به صلح  به خوانش گرفتند و برای ۴۵ تن از آنان، تحایف اهدا گردید.

همینگونه در ولایت فاریاب به تاریخ اول میزان، بمناسبت گرامیداشت از هفتۀ شهید، مسابقۀ حسن تلاوت قرآن عظیم الشأن بین ۵۲ تن از قاریان ذکور واناث تدویر یافت که در نتیجه برای ۳۰ تن از قاریان جوایز اهدا گردید. همچنان به این مناسبت فیز دوم  واتر شیت پروژۀ ASPR نیز در قریۀ  جمشیدی  ولسوالی پشتونکوت و پروژۀ دو حلقه چاه آب آشامیدنی در قریۀ ده میران و جنراتور بر ق برای ۳ قریه مربوط  گرزیوان آن ولایت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. به همین مناسبت به تاریخ ۴ میزان بسته های کمکی برای پیوست شده گان به پروسۀ صلح در ولایت فاریاب توزیع گردید .

ولایت غور:

بمناسبت هفته صلح و وحدت ملی و سالگرد شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی شهید صلح، روز  28 سنبله سال روان محفلی از سوی ریاست امور زنان ولایت غور با اشتراک معصومه انوری رئیسۀ امور زنان و 200 تن از نمایندگان زنان آن ولایت تدویریافت. همچنان گردهم آیی وسیعی در قریۀ کاسی ولسوالی چخچران ولایت غور بااشتراک  سید انور رحمتی والی غور، رئیس کمیتۀ  صلح ولایتی ، رؤسای ادارات ، بزرگان قوم و تعداد کثیری از باشندگان مناطق همجوار قریۀ کاسی تدویر یافت.  و به این مناسبت یک باب مکتب 6 صنفی اناث نیز  در آنجا افتتاح گردید.

قابل ذکر است که اخیراً در قریۀ کاسی، پس از به شهادت رسیدن قاضی قربان کریمی یکتن از بزرگان آنجا توسط مخالفین، یک خیزش مردمی بمنظور حراست ازمناطق شان بوجود آمده است. همچنین طی محافل مشابه دیگری روز30 سنبله با اشتراک والی، رئیس کمیتۀ صلح ولایتی، برخی از مسؤولین ادارات ، بزرگان و شخصیت های جهادی آنجا دسالون کنفرانسهای ولایت غور و روز31 سنبله از سوی ریاست حج و اوقاف آن ولایت با اشتراک علما و روحانیون در تمام مساجد بزرگداشت بعمل آمد. سخنرانان پیرامون ابعاد شخصیت پروفیسور برهان الدین ربانی و هفتۀ صلح صحبت های همه جانبه نمودند.

ولایت کاپیسا:

از هفتۀ صلح و وحدت ملی و اولین سالروز شهادت پرو فیسوربرهان الدین ربانی شهید صلح ازطرف کمیتۀ صلح ولایتی کاپيسا به تاریخ ۲۹ سنبله درتالار کنفرانس های آن ولایت با اشتراک جنرال محراب الدین صافی، والی کاپیسا و صدها تن از منسوبین دولتی، علما، بزرگان اقوام مختلف و موسپیدان تجلیل به عمل آمد. همچنان به همین مناسبت گرد همایی دیگری از طرف مؤ سسۀ AWRC و به همکاری کمیتۀ صلح ولایتی کاپیسا، ریاست های اطلاعات و فرهنگ ، حج  و اوقا ف در ولایت کاپیسا  تدویر یافت.

در این ګردهمایی ها، سخنرانان پیرامون ارزش صلح وجایگاه شهید ازدیدگاه دین مقدس اسلام صحبت نموده، ازمردم خواستند که درراه تحقق اهداف استاد شهید که همانا صلح و وحدت ملی بود، تلاش نمایند.

ولایت کندز

به همین مناسبت روزهای 28 و 29سنبله محافلی در ولایت کندز با اشتراک والی ولایت کندز، قوماندان امنیه و رئیس شورای صلح ولایتی کندز، بزرگان موسپیدان و یک گروپ هشت نفری مخالفین تازه پیوسته به صلح  تدویر یافته بود.درین محافل والی، رئیس شورای صلح ولایتی، قاضی محکمۀ استیناف و چند تن از علما در رابطه به شخصیت استاد برهان الدین ربانی شهید صلح، به تفصیل صحبت نموده از مخالفین خواستند تا بخاطر حفظ ارزشهای جهاد مردم افغانستان با پروسۀ صلح یکجا شوند.

ولایت بلخ

در ولایت بلخ نیز از هفته صلح و وحدت ملی وسالروز شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی شهید صلح طی محافل باشکوهی گرامیداشت بعمل آمد. در این محافل که به اشتراک رهبری و اعضای کمیتۀ صلح و مقامات بلند پایۀ ولایت بلخ تدویر یافته بود، از کارنامۀ شهید صلح پروفیسور استاد برهان الدین ربانی در راه جهاد و آوردن صلح ستایش بعمل آمد. همچنان بمناسبت هفته صلح و وحدت ملی، میزهای مدور در مورد شناسایی شخصیت شهید صلح استاد برهان الدین ربانی و دست آورد های کمیتۀ صلح ولایتی بلخ دایر گردید. گزارش می افزاید که به این مناسبت، کمیتۀ صلح ولایتی بلخ نمایشگاه عکاسی صلح را نیز در لیسۀ گوهرخاتون آن ولایت افتتاح وبرگزار نمود که برای بهترین آثار، جوایز نقدی و لوح تقدیر از طرف کمیتۀ صلح اهدا گردید.

ولایت سرپل

از هفتۀ شهید و وحدت ملی در ولایت سرپل نیز تجلیل بعمل آمد. در محافل که رهبری ولایت، بزرگان، موسپیدان و اهالی محلات مختلف شرکت داشتند، سخنرانان درمورد شهادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی شهید صلح وسایرشهدا وهمچنان وحدت ملی وضرورت آن درشرایط فعلی کشور صحبت های همه جانبه نمودند. همچنان مسؤولین مربوط ازخانواده های شهدای صلح آن ولایت وارسی نموده و برای اعضای خانواده های شهدا کمک های نقدی صورت گرفت.

گزارش علاوه میکند که در آستانۀ تجلیل از هفتۀ شهید و وحدت ملی، یك گروپ ده نفری و یك گروپ 9 نفری مخالفین مسلح در ولایت سرپل با پروسۀ صلح ملحق گردیدند که ازآنان با اهدای تحایف پذیرایی صورت گرفت.  همچنین به تاریخ 30 سنبله به این مناسبت برنامۀ شب شعر نیز با شركت جمعی ازشاعران ومقامات دولتی بلخ برگزارگردید. شاعران شركت كننده سروده های خویش را در رابطه به صلح به خوانش گرفتند که برای بهترین آثار تحایف اهدا گردید. طبق  گزارش، راه پیمایی كه درآن تعداد كثیری ازخانم ها اشتراك داشتند، صورت گرفت. راه پیمایان درشعارهای شان خواستار صلح و وحدت ملی شده ، ازجنگ ونفرت انزجار خود را بیان داشتند.

ولایت تخار

اولین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی شهید صلح وهفتۀ صلح و وحدت ملی در ولایت تخار با اشتراک هزاران تن از اقشار مختلف مردم مرکز و ولسوالی های 16 گانۀ ولایت تخار در بنیاد شهید احمدشاه مسعود برگزارگردید. در محفل، عبدالجبار تقوی والی تخار، برخی از مسؤولین دولتی، اعضای شورای صلح ولایتی، علما، بزرگان و برخی ازاهالی شرکت ورزیده بودند.

سخنرانان دراین محفل شخصیت استاد شهید را اززوایا و ابعاد مختلف بررسی نموده، زندگی استاد شهید را ازدورۀ پوهنتون کابل، جهاد دربرابراشغالگران شوروی سابق، دورۀ مقاومت ودوره مسؤولیت به حیث رئیس شورای عالی صلح تشریح وبیان کرده، ایشان را شخص فولادین اراده وآهنین و پربارترین وآرام ترین رهبران جهاد خوانده، ازمردم خواستند تا در راه تحقق صلح سرتاسری و پایدار در افغانستان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند.

همچنان در ولایات پنجشیر، سمنگان، هلمند و سایر ولایات کشور نیز طی محافل پرشکوهی با اشتراک والیان، هیأت رهبری ولایات، مسؤولین شورا های صلح ولایتی ، شخصیت های جهادی و آهالی آنجا از هفتۀ شهید و وحدت ملی تجلیل بعمل آمد.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.