گرامیداشت از روز جهانی صلح در پوهنتون رڼا

به اشتراک بگذارید

از روز جهانی صلح تحت عنوان « جوانان، دانش و صلح » به تأریخ ۲۹ سنبلۀ سال روان در تالار کنفرانس های پوهنتون رڼا  طی محفل با شکوهی گرامیداشت بعمل آمد.
درین همایش محترم عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح، محترم عبدالغفور لیوال معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، رهبری، استادان و محصلان پوهنتون رڼا اشتراک ورزیده بودند.
در آغاز آیاتی از کلام الله مجید توسط محترم قاری محمد سجاد حیدری تلاوت گردید. سپس محترم استاد سید مصطی سعیدی رئیس پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات عامۀ آن پوهنتون ضمن ابراز خیر مقدم به مهمانان محفل، در مورد ارزش صلح و اهمیت آن در ترقی و پیشرفت جامعه صحبت نموده، به نماینده گی از رهبری، استادان و محصلان آن پوهنتون آماده گی بیذریغ خود را در جهت گسترش اهداف و برنامه های صلح در آن مؤسسۀ تحصیلی ابراز نمود.
سپس محترم مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح بزرگداشت از روز جهانی صلح را یک اقدام خیراندیشانه و انسانی توصیف نموده، ضمن رویکرد به آموزه های دین مبین اسلام که صلح را خیر و جنگ را شر توصیف نموده است، از مخالفین مسلح خواست تا بر مبنای این حکم شرع شریف، دست از خشونت بردارند و به ندای مردم خود که نیازمند صلح اند لبیک بگویند و بیایند به پروسۀ صلح بپیوندند.  
 بعداً محترم عبدالغفور لیوال معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل پیرامون ارزش صلح و ضرورت آن برای افغانستان و همچنان تأثیرات آن در کشور های همسایه و منطقه روشنی انداخته متذکر شد که همانگونه که استقرار صلح در افغانستان برای منطقه تأثیرگذار است صلح منطقه نیر بر کشور ما اثر گذار است.
همچنان محترم عبدالبشیر فکرت یکتن از استادان آن پوهنتون نیز در مورد اهمیت صلح در حیات بشر و ضرورت فضای سالم بخصوص برای نسل جوان و آینده ساز کشور که مشغول فراگیری علم و دانش اند صحبت نمود.
در بخش اخیر، دو تالار آن پوهنتون به نام های «تالار دانش و صلح» و« تالار آزادی بیان» نام گذاری گردید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.